Abortdebatten har satt i sving sterke følelser. Flere landsmøtedelegater BT har snakket med understreker at diskusjonen berører vanskelige problemstillinger.

Liv Stokkenes Jacobsen (56), som sitter i Aps kvinnepolitiske styre i Sogn og Fjordane, går inn for å utvide retten til selvbestemt abort til 16 uker.

— Slik vi har det i dag, kan vi ikke ha det. Vi må fjerne nemndene, mener Stokkenes Jacobsen.

Karianne Torvanger (26), leder i AUF i Sogn og Fjordane, ønsker å beholde dagens grense ved 12 uker, men vil endre nemndordningen.

— Det viktigste er å sikre kvinner likebehandling, sier Torvanger.

Ruth Brudvik (57), leder i Aps kvinnepolitiske styre i Hordaland, ønsker også å beholde dagens 12 ukers-grense.

— Men da forutsetter jeg at det blir gjort noe med nemndene. I dag har disse nemndene varierende kompetanse, påpeker Brudvik.

Ingrid Bjørketun Heggø (44), 2. kandidat på Aps stortingsliste i Sogn og Fjordane, er også kritisk til å utvide abortgrensen til 16 uker.

— Jeg ønsker primært at nemndordningen endres. Men hvis dagens system opprettholdes, er jeg åpen for å utvide grensen til 16 uker, sier Bjørketun Heggø.

Leder i Arbeiderpartiet i Bergen, Eirik Aarek (36), understreker at lokallaget ikke har behandlet dette spørsmålet.

— Personlig mener jeg at dagens grense bør opprettholdes, men at vi må endre nemndordningen slik at vi sikrer kvinner likebehandling, sier Aarek.

Flere Ap-politikere BT har vært i kontakt med peker på at partiet neppe vil trekke flere velgere dersom landsmøtet går inn for å utvide dagens abortgrense.