Det var Frps Gjermund Hagesæter som spurte fornyingsministeren om hun er tilfreds med at kommunistene på Cuba er langt bedre enn de rød-grønne i Norge på omstilling.

— På Cuba har president Raul Castro varslet at 500.000 stillinger skal bort i det offentlige. På den måten sparer Cuba store summer, og vil stå langt bedre rustet til å møte fremtiden. Her i Norge skjer ingen ting, mente den frittalende strilen fra Isdalstø.

Ikke uventet var statsråd Rigmor Aasrud noe overrasket over sammenligningen med ettpartistaten i Karibia. Men hun mistet ikke fatningen, og svarte etter beste evne.

Hun viste til at i Norge kommer fornyelsene løpende i ett sett, hun viste til elektroniske Nav-dokumenter, selvangivelse og visumsøknader til våre ambassader i utlandet.

Fornyingsministeren sa også at lettelsen i revisjonsplikten for mindre bedrifter var et stort skritt i riktig retning.

Dette var Hagesæter enig i, men la til at vi var det siste landet i Norden som gjennomførte den reformen.

Frp-representanten sto fast på sin påstand at det over 50 år gamle kommunistregimet på Cuba ligger langt foran vårt land i kampen for fornyelse og omstilling av offentlig sektor.

Hva synes du om tempoet på fornyelsen av Norge? Si den mening i kommentarfeltet under!