Frontene tilspisser seg foran EU-debatten på Venstres landsmøte kommende helg. Hundre år etter at partihøvding Christian Michelsen sto i spissen for Norges løsrivelse fra unionen med Sverige, går Unge Venstre-lederen og stortingskandidaten ut og tar selveste landsfaderen til inntekt for ja-standpunktet i EU-saken.

— Christian Michelsen var opptatt av folkestyre. Vi trenger demokrati på alle nivåer, også internasjonalt. EU er et viktig bidrag til mer folkevalgt makt. Gjennom EØS-avtalen sier Norge ja til nesten alt EU står for, og er dermed medlem uten stemmerett. Det er udemokratisk, sier Lars-Henrik Michelsen.

- Ingen avmakt

Den 23 år gamle austevollingen er tredjekandidat på Venstres stortingsliste i Hordaland. Han synes ikke det er upassende eller spekulativt å trekke Christian Michelsen inn i vår tids unionsdebatt.

Venstre-kandidaten er grunnleggende uenig med det knappe flertallet i landsstyret som mener norsk EU-medlemskap vil bety maktoverføring med påfølgende avmaktsfølelse hos norske borgere.

For å understreke sin påstand, har unge Michelsen funnet frem et Christian Michelsen-sitat fra en stortingsdebatt 23. mai 1905. Her diskuterte representantene utsiktene til et stort europeisk statsforbund.

Christian Michelsen uttalte:

«Men den første betingelse for, at vi med fuld virkning skal kunne yde vort bidrag til realisationen af den store fremtids drøm om en ny tid, da krig er en umulighed mellem «Europas forenede stater», maa være, at vi først og fremst er blevet et frit folk og herre i vort eget hus»... Naar den dag kommer, da Norge har gjennemført sin fulde suverænitet, da tror jeg at den ærede repræsentant (Brandt fra Akershus, red.anm.) ikke forgjæves skal stille appel til Norges n a tionalforsamling om at være med i første række, naar det gjælder at støtte denne bevægelse». Michelsen mener «denne bevægelse» er synonymt med EU, slik unionen fremstår i dag.

Sponheim: Helt feil

— Christian Michelsens «betingelse» om at vi først må bli herrer i eget hus, er for lengst oppnådd. Jeg er sikker på at både han og Venstres gamle demokratiforkjempere ville vært EU-tilhengere i dag. Den europeiske union er et stort bidrag til et internasjonalt demokrati som blant annet trengs i bekjempelsen av kriminalitet og miljøproblemer, mener Lars-Henrik Michelsen.

Partileder og nei-mann Lars Sponheim har ingen sans for å trekke Christian Michelsen inn i EU-debatten.

— Det blir helt feil å tillegge døde mennesker et standpunkt de selv ikke kan bekrefte. Dette får stå helt for Unge Venstre-lederens regning, sier Sponheim til Bergens Tidende.

Kan bli pådriver

Norges uavhengige rolle i internasjonalt freds-, miljø og utviklingsarbeid er et av hovedargumentene til nei-siden i partiet.

— Norge kan ikke alene løse verdens fattigdomsproblemer. Faktum er at vi kan utrette mye innenfor EU. Norges muligheter som fredsmekler i konfliktområder forsvinner ikke om vi blir medlem. Norge kan sammen med andre land gjøre EU til en mer aktiv pådriver for fattigdomsbekjempelse og miljøet. Sverige og Danmark har for eksempel klart å bedre EUs miljøpolitikk radikalt som små medlemsland.

To folkeavstemninger

— Er man opptatt av global rettferdighet er det ikke ønskelig at rike Norge skal isolere seg fra resten av verden, sier Michelsen.

Venstres programkomité mener det må holdes to folkeavstemninger om norsk EU-medlemskap. Skal det innledes nye forhandlinger i den neste stortingsperioden, må det ha bred oppslutning i befolkningen - noe som må komme til uttrykk gjennom en innledende folkeavstemning, heter det i programutkastet.

Michelsen ser ingen grunn til å gjennomføre to folkeavstemninger.

— Det er ansvarsfraskrivelse av politikerne å be folket til råds om hvorvidt folket skal få ta stilling til et spørsmål. Stortinget må ta beslutningen om det skal innledes nye medlemskapsforhandlinger med EU, fastslår han.