Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ifølge avisa etterforske flere navngitte personer med tilknytning til muslimske trossamfunn i Oslo for mulige forbindelser med terrornettverket al-Qaida.

Flere av etterforskningene er satt i gang på bakgrunn av opplysninger PST helt eller delvis har mottatt fra samarbeidende tjenester i utlandet. Blant dem som har vært under lang tids etterforskning, er muslimer med bakgrunn fra henholdsvis Midtøsten og nordafrikanske land.

Ifølge VG har blant andre CIA tidvis vært meget misfornøyde med framdriften i PSTs etterforskning. Som en følge av denne misnøyen har amerikanske og britiske hemmelige tjenester i tiden etter terrorangrepene i USA fått utvidede fullmakter til å operere på norsk jord. Tidligere var det et ufravikelig prinsipp at enhver etterretningsvirksomhet på norsk jord skulle håndteres av norske tjenester.

Beslutningen ble ifølge flere VG-kilder tatt av justisminister Odd Einar Dørum. Fra Justisdepartementets side skal det være lagt inn krav om forhåndsgodkjenning av operasjoner som forutsetter omfattende, utenlandsk etterretningsvirksomhet i Norge. (NTB)