Søndag kveld og mandag formiddag ble det målt høye forurensingsnivåer både på Danmarks plass og ved rådhuset, særlig for svevestøv.

I et møte mandag ettermiddag kom Bergen kommunes beredskapsråd med fire tiltak for å motvirke den dårlige luftkvaliteten. Restriksjoner på biltrafikken er foreløpig ikke aktuelt.

For dårlig, mener opposisjonen.

— Når situasjonen først er så alvorlig som den er nå,holder det ikke å vaske gatene og gi folk helseråd. Det blir altfor puslete, sier Julie Andersland, gruppeleder for Bergen Venstre.

- Målingene er ganske kritiske

Hun mener det er «en fullstendig ansvarsfraskrivelse fra byrådetsside» å be astmatikere og andre med luftveislidelser om å unngå å oppholde seg isentrum.

_> Byrådet viser fullstendig mangel på handlekraft i denne saken.

Julie Andersland, Venstre_

— Sånn kan vi ikke ha det. Byrådet viser fullstendig mangel på handlekraft i dennesaken. Hadde byrådet vært seg sitt ansvar bevisst hadde de satt i verklangsiktige, effektive tiltak, som for eksempel køprising, for lenge siden, sier Andersland.

Geir Dale, nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen, mener det ikke er reell vilje i byrådet til få redusert trafikken.

— Vi ser at målingene nå er ganske kritiske, og dette er litt av det vi har fryktet, at tiltakene som er effektive bare blir «papirplaner» som aldri iverksettes, sier Dale.

Han tror byrådet vegrer seg for å innføre såkalt datokjøring fordi det er vanskelig å håndtere fra dag til dag.

— Det er derfor vi ønsker andre og mer langsiktige løsninger for å redusere trafikken, som differensierte bompenger. Da kunne man styrt dette med litt mer forutsigbarhet for næringsliv og beboere, sier Dale.

- Blir like ille i morgen

Også Tom Skauge, representant i fylkestinget for SV, mener det er all grunn til å redusere biltrafikken.

— Jeg har fryktet at byrådet ikke vil ta virkemidlene i bruk, og det er vel det som skjer nå. Hvis det er utsikter til at grenseverdiene blir overskredet, er det på tide å innføre kraftigere restriksjoner. Folks helse må komme foran retten til å kjøre bil, sier Skauge.

Vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet, Ivar Hjellestad, sier til bt.no at ingenting tyder på noe annet enn fortsatt forurenset luft frem til onsdag morgen. Først onsdag ettermiddag og torsdag ser det ut til at vind og skyer kan motvirke «forurensningslokket».

— Det såkalte «lokket» gjør at det ikke blir utlufting i det nederste sjiktet, så eksos, fyringsrøyk, støv og skitt blir liggende. Så lenge det er vindstille og lite skyer, slik det ser ut til å bli tirsdag og natt til onsdag, opprettholdes denne effekten, sier Hjellestad.

Datokjøring kan bli aktuelt

Byrådsleder Monica Mæland sier de følger utviklingen time for time.

— Jeg har registrert at enkelte i bystyret mener vi skulle satt i gang større tiltak, men tiltakene er i tråd beredskapsplanen som bystyret har vedtatt. Vi har gitt helseråd, bedt havnen flytte skip og vegvesenet om å rengjøre gatene, sier Mæland.

Den kommunale beredskapgruppen kan bli innkalt på kort varsel.

— Hvis det er grunnlag for det, vil vi iverksette ytterligere tiltak. Datokjøring er et dramatisk virkemiddel som vil bli vurdert hvis det er nødvendig, sier Mæland.

Hva mener du bør gjøres for å bedre luften? Bruk feltet under.

LIKE ILLE I MORGEN: Det ligger an til forurenset luft i Bergen sentrum frem til onsdag morgen. FAKSIMILE: LUFTKVALITET.INFO
INGEN UTLUFTING: - Det såkalte «lokket» gjør at det ikke blir utlufting i det nederste sjiktet, så eksos, fyringsrøyk og støv blir liggende, sier meteorolog Ivar Hjellestad. ARKIVFOTO: JAN LILLEBØ