• Enhver fagmann ville ha avdekket det som trolig forårsaket raset i Ålesund, sier geologer.

ARNFINN MAUREN OG VIBEKE BUAN, AFTENPOSTEN

En leirsleppe i fjellet bak boligblokken forårsaket trolig raset i Ålesund. Geologer som har undersøkt fjellpartiet mener den burde ha vært avdekket før blokken ble bygd.

— Vi ønsker ikke å spekulere over om ulykken kunne vært unngått. Men en slik leirsleppe, en sone i fjellet fastpakket med jord, ville enhver fagmann ha oppdaget, sier ingeniørgeologene Tore Valstad og Arnstein Aarset i Norges Geotekniske Institutt (NGI) til aftenposten.no.

De to har foretatt en bergteknisk vurdering av forholdene bak rasblokken i Ålesund og fire av nabohusene. Rapporten deres ble presentert tirsdag, og deres foreløpige forklaring på årsaken til raset, er at en tørr leirsleppe er blitt utsatt for fukt og luft etter utsprengingen av tomten. Til slutt ga den etter. Dette førte til et brudd først i en sprekke og deretter i en annen sprekke.

Kunne ha hindret ras

— Slike partier løsner ofte i forbindelse med utsprenginger, men uhyre sjelden i ettertid, sier geologene.

Hadde det vært foretatt en geologisk undersøkelse etter sprengingsarbeidet – og før byggingen startet – kunne det ifølge geologene vært gjort sikringstiltak som kunne ha hindret et ras. En slik undersøkelse ble ikke gjort i Fjelltunveien i Ålesund.

— Det ville ha vært teknisk mulig å sikre fjellet før blokken ble bygd, men det ville ikke vært nok med fire meter lange bolter. Den boltesikringen som ble gjort av fjellveggen, var langt fra tilstrekkelig. Boltene burde vært 20 meter lange, forteller ingeniørgeolog Tore Valstad.

Må sikre bak naboblokkene

Geologene fastslår også at det er nødvendig med sikringstiltak bak nabobygningene til rasblokken.

Bak en av naboblokkene, Fjelltunveien 33, er det registrert tilsvarende leirslepper som bak rasblokken, og geologene mener disse må sikres straks. Ifølge Ålesund kommune skal arbei-det med dette starte så fort som det er praktisk mulig. Inntil videre opprettholdes evakueringen av beboerne i denne blokken.

Geologene konkluderer mener det ikke er noe i veien for at det kan bygges på nytt der rasblokken står.

KOLLAPS: En leirsleppe i fjellet bak boligblokken forårsaket trolig raset i Ålesund.
Ekornesvåg, Svein Ove