— Særlig ettersom reisefølget var så spesielt sammensatt, burde styret vært orientert om turen, sier Elstad. Han var tidligere sorenskriver i Bergen.

Etter at avisen kontaktet Elstad, har han tatt den omstridte turen opp med styrets leder og ledelsen i Domstolsadministrasjonen. Han har fått en forklaring, men saken blir likevel tema på styremøtet i Trondheim førstkommende onsdag.

— Vi vil ha en redegjørelse for bakgrunnen for turen. Det er viktig å få avklart at det ikke har vært en rolleblanding som skader Domstolsadministrasjonens omdømme. Jeg tror heller ikke det er tilfelle.

Domstolsadministrasjonen opplyser at de betalte utgiftene for sine ansatte selv. Det går frem av en faktura hvor de er belastet med 5000 kroner pr. deltaker. Fakturaen er merket med «egenandel».

— Jeg har ingen grunn til å tro at dette dreier seg om noen smøretur, sier Elstad.

— Men hvorfor skal fire ansatte i Domstolsadministrasjonen, inkludert direktør Knut Sæther, reise til Strasbourg sammen med fem personer fra reiselivsbransjen?

— Det vil også vi ha svar på. Turen burde aldri vært arrangert slik. Det er viktig, og særlig for Domstolsadministrasjonen, at man ikke gjør ting som kan påføre mistanke om uheldige koblinger. I dette tilfellet vil jeg si at man har opptrådt klossete, sier Elstad.

Han stusser også over at et så stort reisefølge reiser til Strasbourg en dag og tilbake neste. Hva rakk de å se og undersøke på så kort tid?

— Vi har bedt om å få saken lagt frem for styre på vært neste møte, fastslår Elstad, som ikke legger skjul på hva han mener:

— Den slags turer skal ikke forekomme.

REFSER: - Det er viktig at man ikke gjør ting som kan påføre mistanke om uheldige koblinger, sier Erik Elstad, nestleder i styret for Domstolsadministrasjonen.<p/>FOTO: VEGAR EGGEN