Foss har fått sterk kritikk for sin håndtering av denne saken, og Hill-Marta Solberg (Ap) stilte spørsmål om dette i Stortingets muntlige spørretime onsdag. Foss er inhabil på grunn av sitt partnerskap med Schibsted-direktør Jan Erik Knarbakk, fordi Schibsted er tungt inne som eier i NRKs konkurrent TV 2. Erna Solberg (H) er oppnevnt som settestatsråd.

Foss erkjente at han burde erklært seg inhabil i utgangspunktet.

— Jeg synes likevel saken ble håndtert på en ordentlig og skikkelig måte overfor Stortinget. Jeg la altså vekt på den kritikk som framkom fra enkeltrepresentanter i tillegg til en juridisk uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling. Inhabilitet er på mange måter et vanskelig skjønnsspørsmål og man skal alltid være på den absolutt sikre siden. Derfor er det også i vedtaket om settestatsråd formulert slik at det også gjelder framtidige spørsmål der det kan bli snakk om indirekte inhabilitet, sa han.

Solberg ville vite hvilke andre saker Foss kan tenkes å være inhabil i, og viste til at Schibsted og TV 2 har mange interesser i det norske næringslivet.

Men Foss ville ikke gå inn på dette:

— Man tar standpunkt til dette når saker dukker opp. Man kan ikke oppkonstruere saker som man diskuterer på helt hypotetisk grunnlag, og det har heller ikke vært praksis tidligere, sa han. (NTB)

INHABIL: Per-Kristian Foss er inhabil på grunn av sitt partnerskap med Schibsted-direktør Jan Erik Knarbakk.