Haukeland ble fredag dømt til 16 års fengsel. Ifølge Elden beskrives hennes medvirkning i saken som så passiv i dommen at Høyesterett bør vurdere om hun bør dømmes for uaktsom medvirkning. Dette har en strafferamme på 3 år.

ýDet er det hun ikke har gjort som eventuelt gjør at hun er skyldig i denne saken, ikke det hun har gjort. Det er en lovanvendelse jeg tror Høyesterett vil ha lyst til å se på. Jeg sier ikke at den må være feil, men jeg sier at den kan bli spennende, sier han til NRK.

Ifølge Elden er dette en rettsanvendelse som ble brukt i forbindelse med landssvikoppgjøret etter 2.verdenskrig, men at det etter det er en jus som sjelden er blitt anvendt.

Foto: Scanpix