OLAV GARVIK

Han vil gi mer til politiet, men krever at det blir mer produktivt og ikke bare snur bunken med saker på kriminelle gjengangere.

Foss har regnet ut at Ap og SV har gitt løfter som koster 10 milliarder, blant annet. innen samferdsel, helse og kommunesektoren.

Per-Kristian Foss forsvarer all hysj-hysj omkring statsbudsjettet, fordi «selektiv informasjon kan lett føre til korrupsjon».

Det er bare få dager igjen til Foss går på Stortingets talerstol og avslører milliardhemmelighetene. Han sier at han er glad for at vi har et så «pottetett system», for det er viktig at informasjonen kommer likt ut til alle bedrifter.

— Vi skal huske på at selektiv informasjon - budsjettlekkasjer - lett kan føre til korrupsjon. Budsjettet inneholder mye børssensitiv informasjon, sier han nær sagt med en advarende mine.

Finansministeren virker trygg og optimistisk når han redegjør for rammene rundt neste års budsjett. Det er fiks ferdig, og blir i disse dager trykket i svære mengder. Han vokter sine ord, og det er bare et par konkrete lekkasjer han velvilligst gir til kjenne i en timelang samtale med Bergens Tidende. En av dem kommer aldeles uoppfordret:

Flasker og ølbokser

— For det første vil vi vente enda et år med å fjerne den såkalte grunnavgiften for engangsemballasje (for eksempel ølbokser). Bryggeriene får dermed bedre tid på å omstille seg til mer miljøvennlig emballasje, sier han. Dermed kan bl.a. Hansa Borg puste lettet ut.

Dernest opplyser han at skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner øker. I dag kan man trekke fra inntil 6.000 kroner på selvangivelsen, mens regjeringen har satt 12.000 kroner som mål. Men statsråden vil ikke si noe nærmere om hvor mye det blir utover dagens beløp. Nær 400.000 nordmenn benytter seg av denne fradragsmuligheten.

- Ingen bonanza!

På grunn av de enorme oljeinntektene er han som regjeringens pengesjef i en usedvanlig gunstig situasjon. Han bruker også neste år mer av avkastningen av oljefondet enn det den såkalte handlingsregelen tilsier.

— Vi vil fortsatt bruke noe mer enn 4 prosent, og jeg gjør dette med stor trygghet. Men det blir likevel ingen bonanza når det gjelder utgiftene! sier han smilende.

Dessuten er han glad for at konjunkturene har snudd det siste halvåret, med økt vekst i sysselsettingen, og ikke minst i antall nye arbeidsplasser. Boligbyggingen er for tiden rekordhøy. 18.000 nye bedrifter av stort og smått er dessuten etablert så langt dette året. Han er også trygg på at ledigheten vil vise nedgang så vel dette som neste år. Samtidig roser han LO og NHO som bidro til moderate lønnsoppgjør både i år og i fjor.

Politiet må skjerpe seg

— Hva er da satsingsområdene når himmelen nær sagt er skyfri?

Per-Kristian Foss nevner så vel psykiatri- som helsesektoren, og ytterligere satsing på utdanning og forskning - og ikke minst justissektoren. Politietaten vil ha mye å glede seg over. Men samtidig som det skal skaffes flere hoder til å få bukt med økende kriminalitet og terrorfare, stiller han til gjengjeld bestemte krav:

— Justissektoren må vise høyere produktivitet, og det gjelder fortrinnsvis politiet. Det holder ikke lenger å snu bunken med saker som gjelder kriminelle gjengangere. Politiet må i likhet med andre offentlige instanser skjerpe seg når det gjelder å bli mer effektivt, fortsetter han.

Lite ærerik rekord

Han er samtidig bekymret for eksplosjonen i trygdeutgiftene:

— Når hver femte nordmann i yrkesaktiv alder går på en eller annen form for trygd, er det en lite ærerik verdensrekord. Dessuten har vi europarekord i sykelighet, som han formulerer det.

— Derfor må vi gjøre det vi kan for å få flest mulig av de uføretrygdete tilbake i arbeid. Det kan gjøres mye for å tilrettelegge arbeidet for bl.a. folk med ryggplager som vel er den mest utbredte lidelsen i dag.

Men det er ikke bare utgiftsveksten som er bekymringsfull. Om ti års tid vil vi ha knapphet på arbeidskraft.

Renten viktigere

— Skjærer det deg i hjertet at skatteløftene i Sem-erklæringen ikke vil bli innfridd?

— Jeg hadde håpet at vi skulle nådd i mål med 31 milliarder kroner i samlet skattelette. Men barnefamilier og lønnsmottakere ellers er kommet godt fra det på grunn av den lave renten på bolig- og studielån. Rentenivået har hatt større effekt enn skatteletten. Men det blir enkelte lettelser i personbeskatningen også i 2005. Og ingen må bli overrasket om boligskatten (fordelsbeskatningen) blir enda gunstigere, sier han forsiktig.

Løfter for 10 milliarder

Per-Kristian Foss frykter ikke budsjetthøsten i Stortinget. Vanskelighetene med å få flertall kan riktignok bli merkbare, ettersom opposisjonspartiene vil ha blikket rettet frem mot valgkampen og valget neste år.

Han er imidlertid skremt av uansvarligheten. Foss har regnet ut at Arbeiderpartiet og SV har gitt løfter til en samlet pris på 10 milliarder kroner. Det gjelder løfter innenfor samferdsel, helse og kommunesektoren.

— Samtidig sier Jens Stoltenberg at han ikke vil ha skatteøkning. Dette går ikke i hop, når han heller ikke vil bruke mer av oljeinntektene, sier finansministeren.