-Regjeringen sier en ting og gjør noe annet, sa mannen bak anklagene om løftebrudd, lederen i Norsk Studentunion, Trond Larsen, foran en universitetsplass fylt av demonstrerende elever og studenter.

I demonstrasjonen ble det brukt sang, musikk, rap-lignende effekter med verbale snutter av finansminister Per-Kristian Foss og Blitz-aktige slagord som: -Ikke kom og kødd med oss, vi er rede til å slåss.

Lignende protestmarkeringer ble holdt i flere andre byer mandag.

Kuttet på 380 millioner kroner er i forhold til Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag.

Av de 380 millionene i Ap-regjeringens forslag skulle 280 millioner kroner gå til å øke stipendieandelen i studielånene, mens resten var beregnet på støtte til skolebøker, blir det påpekt fra student— og elevhold. Når samarbeidsregjeringen og utdanningsminister Kristin Clemet foreslår å kutte Aps budsjettforslag, blir dette av studenter og elever kalt tyveri.

Sem-erklæringen

Ifølge Jonson ble det slått fast i regjeringens Sem-erklæring at den økonomiske støtten til studentene skulle økes med 10.000 kroner, og denne økningen skulle gis i form av større stipender.

-Nå foreslår regjeringen at bare lånene skal økes. Det betyr økt gjeldsbyrde for studentene på om lag 7.000 kroner i året, og det er ren løgn at regjeringen har fulgt opp Sem-erklæringen på dette området, sier Jonson til NTB.

Utdanningsminister Kristin Clemet står hardt på at regjeringens forslag er helt i samsvar med Sem-erklæringen. Studentene får 10.000 kroner mer i året. Det er mer enn de har fått tidligere, og det er nøyaktig samme beløp som de ville ha fått utbetalt med Trond Giskes og Aps forslag, påpeker hun.

Regjeringens forslag innebærer at studentene får 3.000 kroner mer i stipendstøtte i året enn tidligere, samtidig som de får anledning til å låne om lag 7.000 kroner mer, og det er jo frivillig om man tar opp mer lån, understreker Clemet i et innlegg i VG.

Ifølge Jonson kan man ikke være student på heltid med den låneandelen av støtten som Clemet foreslår, og studentene må derfor jobbe ved siden av studiene.

-Løftebrudd fra Giske

Også Trond Giske ble beskyldt for løftebrudd av elev- og studentorganisasjonene da Ap i oktober la fram sitt forslag til statsbudsjett. Giske foreslo at 39 prosent av studiestøtten skulle omgjøres til stipend etter fullført eksamen. Dette falt organisasjonene tungt for brystet, og anklagene om løftebrudd ble fremmet fordi Giske kom med dette forslaget før den såkalte kvalitetsreformen er på plass. Reformen skulle komme først, og så reglene for omgjøring av støtte til stipend, ble det hevdet av organisasjonene.

På spørsmål om valget mellom Giskes og Clemets budsjett er som å velge mellom pest eller kolera, svarer Jonson:

-Til Giskes forslag sendte vi ut protesterende pressemeldinger, nå går vi i protestdemonstrasjon. Demonstrasjonen har fått støtte fra blant annet LO, Kommuneforbundet, SV og til og med fra KrFU, kom det fram på Universitetsplassen i Oslo mandag.

Etter markeringen fortsatte demonstrantene til Utdanningsdepartementet og til Stortinget.

(NTB)