• Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens (Ap) plassering av sjefen for Forsvarets IKT-virksomhet i Oslo er mot Stortingets vedtak.

Det hevder Høyres forsvarspolitiske talsmann Jan Petersen.

– Dette leddet skulle ha vært lagt til Jørstadmoen. Det er sjefen på Jørstadmoen som skulle ha hatt det overordnede ansvaret for informasjonsinfrastrukturen, sier Petersen til NTB.

Han viser til Stortinget fattet vedtak om dette under behandling av langtidsproposisjonen for Forsvaret i 2004.

– Vedtaket ble gjentatt og bekreftet i merknads form under behandlingen av langtidsplanen i våres. Dessuten inngår det i instruksen til sjefen på Jørstadmoen, som trådte i kraft 1. januar 2006, sier Petersen.

Høyre vurderer å ta opp saken i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité, men Petersen medgir at det neppe vil ha noen hensikt, i og med at sakens realiteter allerede er avgjort av det rødgrønne flertallet på Stortinget.

Avviser

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen avviser å ha opptrådt i strid med Stortingets vilje. Hun viser til at IKT-virksomheten i Forsvaret skal samles på Jørstadmoen ved Lillehammer som forutsatt, og står fast ved at ingen stillinger skal bort.

– Men når vi går inn for å samle hele IKT-området, med ca. 1.200 arbeidsplasser, mener vi det er riktig at lederen sitter i Oslo, sa Strøm-Erichsen da Stortinget torsdag behandlet forsvarsbudsjettet for neste år.

Hun avviser at stortingsvedtak brytes ved at den såkalte Sjef INI (informasjonsinfrastruktur) legges til Oslo. Fordi dette er en nyopprettet stilling, mener Strøm-Erichsen at hun har sine ord i behold.

Høyre ser det ikke på samme måte.

– Stortinget har vedtatt at så mye som mulig av IKT-virksomheten skal samles på Jørstadmoen. Forsvarsministeren og de tre regjeringspartiene har flyttet en virksomhet som burde ha ligget på Jørstadmoen, til Oslo, sier Petersen, som understreker at dette gjelder mer enn prinsippet om at regjeringen skal rette seg etter Stortingets vedtak.

– Noe så avansert som Forsvarets informasjonsvirksomhet, bør i størst mulig grad samles på ett sted. Det er viktig for å skape et miljø som er stort og sterkt nok. Et slikt miljø inkluderer selvsagt den overordnede ledelsen, sier han.

– Nytt vedtak

Jan Petersen mener det hadde vært en ærlig sak om forsvarsministeren hadde kommet til Stortinget, sagt hun hadde ombestemt seg og bedt om et nytt vedtak.

– I stedet er vi er nødt til å hale dette ut av henne i en stortingsdebatt. Vi må gå runde på runde i plenum for å få fatt i de faktiske forhold. Det er forferdelig tungt med en statsråd som aldri greier å snakke klart, sier han.

Petersen antyder at Strøm-Erichsen muligens ikke var klar over at Sjef INI skulle bli lagt til Oslo.

– Det er mulig at hun ikke har hatt tilstrekkelig kontroll med forsvarssjefens gjøren og laden, men det får hun selv svare på. Stortinget kjenner bare statsråden, og hun er ansvarlig overfor oss, sier han.

Petersen sier han er skuffet over at ingen i det rødgrønne flertallet har hatt ryggrad nok til å stå opp for Stortingets vedtak.

– Dette viser svakhetene ved en flertallsregjering. Det er makta som rår, sier han.