Som BT skrev tirsdag, blir det foreslåtte Vergemålstilsynet lokalisert i Oslo, som en del av Statens sivilrettsforvaltning, som ligger 50 meter fra Justisdepartementet.

Fylkesleder Steinulf Tungesvik er blant dem som reagerer på plasseringen.

— Dette er et overtramp fra Justisdepartementet og et klart brudd med Soria Moria-erklæringen. Det må få et etterspill, sier Tungesvik.

Han tror ikke regjeringen har vært klar over konsekvensene i vedtaket.

  • Vedtaket er formulert på en måte som gjør det nesten uforståelig, og ser ut som en ren byråkratisk vurdering av hva som er mest praktisk, sier Tungesvik.

Han mener vedtaket bryter med Soria Moria-erklæringens punkt om at også «nye funksjoner som etableres som egne enheter» skal lokaliseres utenfor Oslo.

  • Vergemålstilsynet kommer helt klart inn under dette punktet, selv om det ikke blir en egen organisasjon. Jeg mener det må være grunnlag for å behandle denne saken på nytt, sier han.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) ville i går kun gi en kort kommentar om denne saken:

«Jeg er i dialog med justisministeren om denne saken», skriver Navarsete i en sms.

ARKIV