Regjeringen synes det koster for mye å innfri løftet om å sette ned maksprisen i barnehagene med drøyt 400 kroner, og maksprisen forblir dermed på 2.330 kroner fra nyttår, skriver Aftenposten.

«Makspris på 1.750 kroner (2005-kroner) innføres når full barnehagedekning er nådd, senest ved utgangen av 2007», heter det i regjeringens Soria Moria-erklæring.

Men lenge har det vært klart at regjeringen ikke klarer løftet om full barnehagedekning i løpet av året. Nå bekrefter kilder i regjeringspartiene overfor Aftenposten at regjeringen må bryte enda et barnehageløfte.

Prisen blir ikke satt ned. Begrunnelsen er at det rett og slett blir for dyrt sammenlignet med andre oppgaver regjeringen vil bruke penger på.

Å innfri maksprisløftet ville ha medført et priskutt på 1.920 kroner per måned, noe som tilsvarer 1.750 kroner i 2005.

Kostnadene ved å redusere prisen for barn som allerede har plass, ville ha blitt på 1,3 milliarder kroner, ifølge Aftenpostens kilder.

Anslag gjort av Econ for Kunnskapsdepartementet viser dessuten at etterspørselen etter barnehageplasser trolig ville ha økt med 14.000 nye heltidsplasser hvis prisreduksjonen ble innført i henhold til løftet. Dermed ville regningen i praksis blitt høyere enn 1,3 milliarder kroner.