EGIL NATVIK HOEN egil.hoen@bt.no Fridtjof Frank Gundersen er ikke mild i ordbruken når han beskriver det som har skjedd.— Når et politisk parti kan bestemme at velgerne ikke skal få mulighet til å stemme på et konkurrerende parti, er noe galt. Demokratiet blir ødelagt, sier han. Ugyldige DLF-lister Tirsdag uttalte Kommunaldepartementet at de mente Dag Danielsen og Fridtjof Frank Gundersen ikke hadde rett til å innlevere stortingsvalglister i partiets navn. Virkningene kom i går. Etter Kommunaldepartementets innstilling omgjorde nemlig fylkesvalgstyret i Hordaland vedtaket fra 9.mai, der DLF-listen med Sigrun Sangolt Natås på topp ble godkjent. - Departementet skal være et saksforberedende organ. Ikke et instruksorgan, sier Gundersen og fortsetter.- Det de skjuler seg bak og sier er at de ikke gir råd til fylkesvalgstyrene, men til Stortinget. Men hvorfor skulle de gi råd til Stortinget to dager før fristen går ut? Saken skal jo eventuelt ikke behandles før til høsten. Det er helt klart at statsråden har grepet inn. Ellers hadde det aldri skjedd på dette tidspunktet, sier Gundersen irritert. Han er ikke i tvil:- Departementets uttalelse har ført til at samtlige valgstyrer ser ut til å forandre sin godkjennelse av våre DLF-lister, sier han. - Ugyldig landsmøte Kommunaldepartementet mener at sentralstyret som ble valgt på DLFs landsmøtet i 1997, er DLFs hovedstyre etter valgloven. Fridtjof Frank Gundersen derimot mener at dette landsmøtet og dermed sentralstyret er ugyldig.- Det er opplagt ugyldig, sier Gundersen og nevner flere momenter:* Landsmøtet i 1997 skulle vært innkalt av sentralstyret i 1996, men formannen og to medlemmer i sentralstyret ble ikke engang selv innkalt.* Landsmøteprotokollen fra 1997 er ikke undertegnet.* Det ble ikke innkalt på skikkelig måte.- Departementet har ikke tatt hensyn til selve fundamentet i deres eget resonnement ovenfor oss. De sier at vi ikke hadde rett til å innkalle til landsmøte, men sentralstyret fra 1997 er opplagt ugyldig, hevder Gundersen.