Utvalget som har evaluert politiets innsats 22. juli mener at politiet handlet riktig før, under og etter aksjonen på Utøya.

— Innsatsen var i tråd med de prinsipper, plikter og retningslinjer politiet har ved øyeblikkelige aksjoner. Det ble ikke brukt unødig lang tid til planlegging. Det ble utøvd faglig skjønn ved endring av planer, sa utvalgsleder Olav Sønderland da han la frem evalueringsrapporten på en pressekonferanse torsdag.

— Da troppen var framme på Utøya, gikk de i rask konfrontasjon med gjerningsmannen for å nøytralisere ham, sa han videre.

54 forbedringspunkter

Utvalgets rapport inneholder 54 konkrete forslag til forbedringer.

Noe av det Sønderland trakk frem av konkrete forslag:

  • Utrede krav til minimumsbemanning i politiet
  • Krav til responstid i politiet bør utredes.
  • Behov for kompetanseheving på en rekke områder når det gjelder beredskap.
  • Bedre varsling til publikum og mediene etter store hendelser, ved blant annet å styrke politiets nettportal.
  • Planverket for krisekommunikasjon må styrkes.
  • Det bør innføres krav til helikopterberedskap i politiet. Det har tidligere kommet frem at personellet som bemannerOslo-politiets eneste helikopter var på ferie da terroren rammet Oslo 22. julii fjor.

Mannskapene ble først kalt tilbake på jobb tre timeretter eksplosjonen i Regjeringskvartalet.

Politimester tok kritikk

Politimester Arnstein Gjengedal innrømte på torsdagenspressekonferanse at det tok for lang tid før helikoptermannskapene ble kaltinn.

— De burde ha vært innkalt tidligere, og det er noe jeg sompolitimester må ta ansvaret for, sa Gjengedal.

Ifølge Gjengedal hadde Oslo politidistrikt rundt 300tjenestepersoner på jobb da bomben gikk av ved Regjeringskvartalet klokken15:25 22. juli i fjor.

— Vi var ikke dimensjonert for det som skulle skje dennedagen. Politiet var bemannet for en vanlig fredag i fellesferien, somerfaringsmessig er den roligste tiden i året, sa Gjengedal.

Ifølge utvalgsleder Olav Sønderland fikk politiet 4000 mediehenvendelser de fem første dagene etter terrorangrepene.

Sønderland trakk blant annet frem at systemet for riksalarm ikke fungerte 22. juli..

— Det ble sendt riksalarm, men systemet for nasjonal varsling fungerte ikke, sier Sønderland.