• Ryddig, forutsigbart, trygt.

Slik oppsummerer May Gunn Hommen, psykiatrisk vernepleier og koordinator ved NAV Årstad sosialtjeneste i Bergen, sine erfaringer med Individuell plan. Selv er hun i dag koordinator for ti brukere.

— En individuell plan gir både bruker og tjenesteapparatet et redskap å styre etter. Brukerens behov og mål blir tydelige, og rammene rundt trygge, sier Hommen.

NAV-kontoret i Årstad bydel er det største i Hordaland, og har fire års erfaring med å tilby individuell plan. 155 brukere i bydelen har så langt fått benyttet seg av tilbudet.

— Brukeren blir sjef i sin egen plan. Men det er en lang prosess, og forutsetter at både bruker og tjenesteapparat følger opp.

— Undersøkelser viser at fagavdelinger ofte vegrer seg for å ta på koordinatoransvar, fordi det er svært arbeidskrevende. Hva er dine erfaringer?

— Jeg opplever ikke at dette er et problem på vårt kontor, men det er en lang prosess, og jeg kan forstå at noen vegrer seg, sier hun.

Men Hommen legger til at koordinatorrollen i seg selv ikke er veldig arbeidskrevende. Oppgaven er å delegere ansvar til aktuelle samarbeidspartnere, som er involvert i brukerens plan.

— Ordningen er pålagt oss i Lov om sosiale tjenester, og skal være et tilbud på linje med andre lovpålagte rettigheter.