• Det er en absolutt skandaløs holdning at vi i det rike Vesten betrakter fattige mennesker i øst som reservedelslager for vår egen helses skyld, sier Ruth-Gaby Vermot-Mangold.

Hun er sosialdemokrat, sveitsisk parlamentsmedlem og medlem av Europarådet. Hun står bak rapporten «Trafficking in Organs in Europe» som nylig ble lagt frem for Europarådet.

— Donorene er ofte unge menn mellom 18 og 28 år som lever under svært fattige forhold på landsbygden. De selger nyrer for rundt 20.000 kroner, mens mottakere kjøper dem for opp mot to millioner kroner, sier Ruth-Gaby Vermot-Mangold til Bergens Tidende.

- «Reservedelslager»

I sitt arbeid med rapporten besøkte hun blant annet fem små landsbyer like utenfor Moldovias hovedstad Chisinau. Bare i disse fem landsbyene fant hun 45 personer, nesten alle unge menn, som hadde solgt en av sine nyrer til «donormeklere». - Vi tok dem til lege for kontroll. Der kunne legene fastslå at mange av dem selv kom til å trenge behandling og en ny nyre i fremtiden. Det vil de selvsagt ikke få, sier Vermot-Mangold. - De vil dø fordi vi i Vesten betrakter fattige i øst som «reservedelslager».

Usunn livsstil, ofte med høyt alkoholforbruk, kombinert med det totale fravær av medisinsk oppfølging etter at de solgte nyren sin, bidrar til at donorer selv vil trenge donorer.

Ruth-Gaby Vermot-Mangold forteller at «organdonorene» ble satt på buss hjem til Moldova bare fem dager etter operasjonen. De fleste gikk rett på jobb når de kom hjem. - I Sveits har vi fem års medisinsk oppfølging og med jevnlige kontroller.

Stort nettverk

Professor Michael Friedlaender ved Hadassah Hebrew University Hospital i Jerusalem, fortalte i en artikkel i tidsskriftet The Lancet i mars i fjor, om hvordan kirurger ved Rabin Medical Center i Tel Aviv omgikk israelsk lov og gjennomførte transplantasjoner med nyrer fra donorer fra en rekke land, blant dem Estland, Bulgaria, Georgia, Russland og Romania. I sitt arbeid med rapporten til Europarådet har Vermot-Mangold avdekket et nettverk mellom Moldova, Tyrkia, Ukraina og Israel.

— I Israel ser man blant annet at folk som forsvinner fra ventelistene for nyretransplantasjon, lever videre i beste velgående. Det er ikke mulig uten at de har fått gjennomført en illegal transplantasjon, slår Vermot-Mangold fast.

— Jeg er overbevist om at dette foregår i en større skala enn vi kjenner til i de vestlige landene. Problemet er at det er så vanskelig å bevise. Det er så mye hemmelighold.

Et mønster

En løsning på problemet med illegal organhandel ser Vermot-Mangold imidlertid ikke med det første. - Vi må jobbe på to felt. Det ene er å drive opplysningsarbeid slik at flere mennesker i våre egne land sier seg villige til å donere sine organer. På den annen side må vi lære oss å leve med livets foranderlighet. At vårt liv og vår helse kan endres brått. Og at ikke alt kan fikses ved å kjøpe en «reservedel» i øst.

Organhandel fra øst til vest føyer seg inn i listen av vestlig utnyttelse av fattige, mener Ruth-Gaby Vermot-Mangold. - Først var det slavehandel, så utnyttelsen av råvarer fra andre kontinenter. Nå følger handel med unge damer, barn, pedofiliturisme og altså organhandel. Alt handler om det samme. At vi rike i Vesten betrakter andre som mindreverdige.

— Vil vi ha et samfunn hvor de fattige betaler med sitt liv for livet til de rike?

LOKKES AV PENGER: Fattigdommen i mange østeuropeiske land får enkelte til å selge kroppsdeler til Vesten. De kan for eksempel få 20.000 kroner for en nyre, som «donormeklere» selger videre for opptil to millioner kroner.<p/> ARKIVFOTO: REUTERS