Statsminister Jens Stoltenberg sa i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte at Norge skal komme ut av finanskrisen med den laveste arbeidsledigheten i Europa.

Norge er sammen med Danmark og Nederland ett av landene med lavest arbeidsledighet i Europa, men Stoltenberg mener likevel målet er ambisiøst.

— Dette er et ambisiøst mål, for vi blir mer rammet av internasjonale nedgangstider enn andre land, fordi vi har en liten og åpen økonomi, sier Stoltenberg.

- Vil bite seg fast

Han advarte mot å tro at virkningene av finanskrisen er over på noen måneder eller et halvt år, og sa at den økte ledigheten kan bli langvarig.

— Erfaringen viser at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå, selv om aksjekurser og konjunkturer snur, sier Stoltenberg.

Han mener lav rente er det viktigste våpenet mot økt arbeidsledighet, siden dette hjelper både bedriftene og familienes økonomi.

I tillegg vil han satse på opplæring og kvalifisering av ledige gjennom forskjellige arbeidsmarkedstiltak, og bruke statlig eierskap til å sikre arbeidsplasser i Norge.

Om det er nødvendig, vil Stoltenberg også bla opp mer penger enn det han til nå har gjort gjennom Regjeringens krisepakker for å holde ledigheten nede.

— Vi vil sette av så mye som er nødvendig. Vi har mange penger vi kan sette av fordi vi har holdt bruken av oljepenger nede, sier han.

Ikke skattelette-løfte

Arbeids-og inkluderingsminister Dag Terje Andersen er glad for statsministerens fokus på arbeid i talen.

— De nyeste tallene viser at ledigheten øker i Norge, men mindre enn i andre land, sier han til Aftenposten.no.

Han sier regjeringen er beredt til å sette inn ytterligere tiltak dersom det viser seg at krisepakkene fra regjeringen ikke holder mål.

— Kan det da bli aktuelt med mer skattelette for bedriftene, slik opposisjonen har gått inn for?

— Finansministeren har sagt at hun ikke avviser noen forslag, og vi har allerede gitt noe. Men det er bred faglig enighet om at slike tiltak får liten effekt for kronen.

Falch, Knut