MAJ-BRITT DAHL JON TUFTO

Inntil forrige uke var alle partier unntatt Ap tilhengere av å bruke én milliard kroner til behandling i utlandet. Bakgrunnen er blant annet at noen økonomer mener økt behandling i Norge ville ført til større prisvekst her til lands, mens behandling i utlandet ikke påvirker inflasjonen.

SV og Krf snudde SV gikk inn for behandling i utlandet inntil fredag, da partiet plutselig skiftet syn. Mandag ombestemte også Krf seg, og dermed har omfattende behandling i utlandet ikke lenger stortingsflertallets støtte.

Are Næss, stortingsrepresentant for Krf, slapp nyheten da helse— og sosialkomiteen besøkte Haukeland sykehus mandag.

— Vi kan ikke godta at et land som Norge ikke dimensjonerer helsevesenet etter norske behov. Både av hensyn til pasientene, kompetanseutvikling hos norske leger og smittsomme bakterier, er det best at norske pasienter behandles i Norge, sier han.

- Smittefare i utlandet Arbeiderpartiet har hele tiden vært imot å sende pasienter til utlandet. Stortingsrepresentant Bendiks H. Arnesen er godt fornøyd med at andre partier etter hvert inntar samme syn.

— Vi har vanskelig for å forstå at det skal være så veldig inflasjonsdrivende å behandle pasientene i Norge. Ap fikk da også faglig innspill om smittefaren ved behandling i utlandet, sier han.

At stortingsflertallet er i ferd med å snu, endrer foreløpig ikke planene til Haukeland sykehus om å sende pasienter til utlandet, ifølge fylkesrådmann Paul M. Nilsen.- Vi forholder oss til gjeldende vedtak, sier han.Nilsen håper politikerne faller på en løsning hvor fylket selv kan bestemme hvor pasientene behandles. Han tror det i første omgang er best å utnytte den kapasiteten som finnes ved norske sykehus, men vil gjerne ha i pose og sekk.- Hvis én milliard kroner skulle fordeles mellom norske sykehus, ville Haukeland fått rundt 100 millioner kroner. Da ville det sett lyst ut, sier han.

Sjeldne sykdommer behandles ute Selv om både Krf og Ap nå vil behandle flere pasienter i Norge, går begge partier inn for at folk med sjeldne lidelser skal få reise til utlandet og få behandling der, på statens regning. Grunnen er at et lite land som Norge ikke har kompetanse til å behandle de mest uvanlige sykdommene.

Økonomer er uenige om i hvilken grad økte bevigninger til helsevesenet i Norge vil påvirke inflasjonen. Finansminister Karl Eirik Schøtt-Pedersen har oppfordret økonomer fra begge sider til å møtes og finne ut hvor mange pasienter som kan behandles her til lands uten at det fører til prisvekst.