• Vi kan ikke godta at serveringssteder stadig bryter røykeloven, sier lederen i Stortingets sosialkomité, John Alvheim (Frp). Han vil stenge restauranter som ikke følger loven.

Alvheim sier til NTB at totalforbud mot røyking på serveringssteder etter hans og Fremskrittspartiets mening ikke er noen farbar vei.

— Da gjenstår to mulige løsninger: Restauranteierne må ta kostnadene med å installere skikkelig ventilasjon og fysiske skiller mellom soner hvor røyking er tillatt og ulovlig. Unnlater de det og fortsetter å bryte loven, bør myndighetene sørge for kroken på døra for videre drift, sier Alvheim.

Alvheim sier det er uholdbart stadig å få rapporter om restauranter og andre serveringssteder som bryter røykeloven. Han reagerer sterkt på opplysninger i Bergens Tidende søndag om at 39 av 40 undersøkte serveringssteder i byen bryter røykeloven.

(NTB)