Bakgrunnen for undersøkelsene er arrestasjonen av Eugene Ejike Obioras i Trondheim 7. september 2006. Han ble lagt i bakken i et såkalt «mageleie» av tjenestemenn fra Sør-Trøndelag politidistrikt. Etter, eller i løpet av pågripelsen, døde Obiora.

Han retter kraftig kritikk mot justis— og politimyndighetene på flere punkter, melder VG Nett.

- Manglende kunnskap

— Jeg har kommet til at justis- og politimyndighetene, i første rekke Politidirektoratet og Politihøgskolen, må kritiseres for å ha hatt manglende kunnskap om sikkerhets- og helsemessige risikofaktorer knyttet til bruken av mageleie. Det er vanskelig å forstå at dette ikke har vært fanget opp i årene før Eugene Ejike Obioras død, og at bruken av denne teknikken ikke har vært nærmere regulert, skriver Sivilombudsmann Arne Fliflet i uttalelsen.

Norge har ifølge Sivilombudsmannen brutt Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 2.

- Ikke i tilstrekkelig grad

Sivilombudsmannen skriver videre at han etter en samlet vurdering er kommet til at Norge ikke i tilstrekkelig grad har overholdt sine konvensjonsforpliktelser med hensyn til bruken av mageleie ved pågripelse.

— Staten burde hatt kunnskap om helsefarene ved bruk av denne teknikken, en kunnskap som ville ha gitt nødvendig grunnlag for rettslig regulering av bruken av den, og for å sørge for tilstrekkelig opplæring av landets polititjenestemenn med tanke på å unngå tap av liv eller alvorlig skade, skriver Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen presiserer at undersøkelsene hans i denne saken har vært rettet mot «ansvaret for de rutiner politiet følger i forbindelse med pågripelser og opplæring i denne forbindelse, og ikke mot hvem som eventuelt kan holdes direkte rettslig ansvarlig for Eugene Ejike Obioras dødsfall».

Sivilombudsmannen startet undersøkelsene av saken på eget initiativ.

Kallestad, Gorm