JOHN LINDEBOTTEN

— Dette er en uhyrlig konstruksjon. I praksis betyr dette at British Nuclear Fuel, som også driver gjenvinningsanlegget Sellafield, bare skal konsentrere seg om å produsere kraft, gjenvinne atomavfall, og ellers gi blaffen i de miljøproblemene som virksomheten etterlater i form av utslipp, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge til Bergens Tidende.

Frykter kollaps

Meldingen om det nye statlige organet kom sist torsdag, dagen etter at avisen The Guardian brakte nyheten om at noen tanker med farlig radioaktivt avfall ved atomanlegget Sellafield var i så dårlig forfatning at man er redd de kan kollapse fullstendig. Noen av disse tankene stammer fra slutten av 40-tallet. Ledelsen for Sellafield-anlegget har fått beskjed fra den britiske atominspeksjonen at tankene må tømmes så snart som mulig.

Det nye statlige organet, Liabilities Management Authority (LMA), vil bli tillagt både det økonomiske og det juridiske ansvaret som måtte følge både av disse forfalne tankene og av annen forurensning fra britisk atomavfall.

— Men da vil altså atomanlegget Sellafield kunne fortsette å spre om seg med radioaktive problemer uten å kunne stilles til ansvar, sier Gulowsen.

Venter på utslippsvedtak

Regjeringen i London forkynte nyheten om det nye statlige organet i en hvitbok om den britiske atomindustrien.

Hvitboken kom ut mens alle ventet på et vedtak fra regjeringen om hvorvidt BNFL skal få lov til å fortsette å slippe ut i Irskesjøen 90 terra becquerel av det radioaktive stoffet technetium hvert år. Det er dette innstillingen fra det britiske miljødirektoratet går ut på. Avgjørelsen har vært ventet flere ganger, og så blitt utsatt, bl.a. på grunn av press fra Norge, som har truet med rettssak på grunn av den radioaktive forurensningen langs den fiskerike norskekysten.

Truls Gulowsen mener den britiske regjeringen vil vente med dette vedtaket til sommerfreden har fått et enda sterkere grep om pressen og miljøorganisasjonene. Meldingen om overføring av ansvar for radioaktiv forurensning betraktes da kanskje som mindre kontroversiell.

500 milliarder kroner

I en pressemelding sent ut fra energidepartementet i London, heter det at regjeringens hensikt med det nye statlige organet er å sikre, gjennom konkurranse, at de som har den beste teknologien og den største erfaringen blir engasjert til å løse oppgavene med å rydde opp etter atomindustrien.

Det er nok å ta fatt på. Tony Blairs regjering kalkulerer med at regningen for å rydde opp skikkelig i britisk atomavfall, som også inkluderer utfasing av foreldete atomkraftverk, summerer seg til 49 milliarder pund, eller godt over 500 milliarder kroner.

Kreativ bokføring

— Når altså denne gedigne regningen blir tatt bort fra skuldrene til British Nuclear Fuels, betyr det at det konkurstruete konsernet bare kan fortsette og utvide sin virksomhet og skape enda mer dødbringende radioaktivt avfall, raser Pete Roche fra Greenpeace Storbritannia.

— Dette er en form for kreativ bokføring som vil få folkene bak Enron- og WorldCom-skandalene til USA til å måpe, sier Pete Roche.