I en pressemelding poengterer KS at stortingsmeldingen ikke avklarer fremtiden for avtalefestet pensjon og særaldersgrensene i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Dette vil fortsatt være store utfordringer, hvor KS ønsker å spille en sentral rolle i tiden fremover, heter det.

KS mener det bør være en klarere sammenheng mellom innbetaling og rett til pensjon.