GUNNAR KAGGE

Blomsterbukettene hopet seg opp utenfor huset til Ingunn Yssen i går. Men fra LO-leder Gerd-Liv Valla fikk hun bare en indirekte hilsen — i form av et notat stilet til LO-sekretariatet.

Vallas konklusjon er at LO-lederen ikke kjenner til noen personkonflikt. Likevel bruker hun fire sider på å klargjøre hvor vanskelig det var å ha Yssen ansatt.

Innrømmer dårlige egenskaper

— Jeg reagerer spesielt på beskyldningene om at jeg var inkompetent og at jeg var hadde mye fravær, sier Yssen.

Hun mener at hun redegjorde for begge deler i oppsigelsesbrevet sitt. Yssen bekrefter at hun ikke passet til den jobben hun ble satt til å gjøre i LO, men hevder at hun ble forespeilet en helt annen, mer utadrettet og politisk stilling.

Yssen bekrefter at hun ikke er noen flink administrator.

— Men jeg har de egenskapene Valla sa til meg at trengtes i jobben, hevder hun.

— Så mente noen at det var en feilansettelse, og da hadde jeg ventet at hun stilte seg bak meg og var støttende.

Ga klem

Når det gjelder fraværet, sier Yssen at det henger sammen med konflikten. Hun mener at det dårlige arbeidsmiljøet og trakasseringen gjorde henne syk.

Valla hevder i brevet at de to møttes midt i august, og fant det LO-lederen trodde var en god løsning. To dager senere fikk til og med Valla en klem av Yssen. Men få dager senere ble Yssen sykemeldt på grunn av arbeidsmiljøet.

— Kan du forstå at Valla trodde at alle problemer var løst?

— Ja, ut fra den måten jeg kjenner henne på. Men det var veldig spesielt å bli innkalt og så nærmest bli oppsagt over bordet. Hvis jeg var så dårlig i jobben, var det hennes ansvar å løse det på en ordentlig måte.

AFTENPOSTEN/BERGENS TIDENDE