• Børge Brende er blitt en miljøfanatiker. Jeg kjenner ham overhodet ikke igjen. Regjeringen bedriver vernehysteri, sier Fremskrittspartiets nestformann Siv Jensen til BT

Fremskrittspartiet har aldri profilert seg som et miljøparti, og på landsmøtet i helgen ble temaet knapt nevnt fra talerstolen. Riktignok gikk en stortingsrepresentant på talerstolen og sa: -Det eneste vern jeg er for, er verneplikten. Og landsmøtet vedtok en skarp resolusjon mot maritime verneplaner.

I et intervju med Bergens Tidende hevder likevel nestformann Siv Jensen at Frp har et miljøengasjement, «partiet har bare en helt annen tilnærming».

Snøscooterne

Jensen går til et voldsomt angrep på Høyres miljøvernminister Børge Brende. De to satt sammen i finanskomiteen i fire år, men nå sier Frp-politikeren at hun ikke kjenner Høyre-mannen Brende igjen i det hele tatt

— Han er blitt en miljøfanatiker som tvinger gjennom lover og regler uten å ta hensyn til konsekvensene for næringsliv og innbyggere, mener Siv Jensen.

— Hva sikter du til?

— Ta for eksempel de nye restriksjonene på snøscooterkjøring. Her har Brende gått helt av skaftet i forhold til de enorme utfartsområdene vi faktisk har i Norge, sier Siv Jensen.

Hun hudfletter også den offensive miljøvernministeren for regjeringens klimapolitikk.

— I klimameldingen er det lagt en rekke store hindringer for en nødvendig og fornuftig næringsutvikling.

Tviler på klimaendring

— Hva vil Frp gjøre for at Norge skal oppfylle forpliktelsene i Kyoto-avtalen?

— Vi har hele tiden vært uenig i Kyoto-avtalen. Den går altfor langt. Man har ikke vært lydhøre nok for alle de forskerne rundt om i verden som har kommet til andre konklusjoner enn FNs klimapanel, og som stiller seg tvilende til om det faktisk foregår en global oppvarming, sier Jensen.

— Hva er Fremskrittspartiets miljøpolitikk?

— Miljøpolitikken må gripe rett inn i hverdagen til folk. Ta for eksempel hvordan vi forholder oss til privatbilen i Norge. Bilen er det aller viktigste fremkomstmiddelet, og i Norge har vi en distriktspolitikk der spredt bosetting er en erklært målsetting. Da er det merkverdig at vi ikke legger om bilavgiftssystemet og stimulerer folk til å kjøpe mer miljøvennlige biler fremfor å straffe dem som gjør det. Den fanatiske holdningen om at vi skal slutte å kjøre bil er meningsløs, fordi det aldri kommer til å skje, sier Jensen, før hun legger til:

De nære ting

— Det er de nære ting, der vi kan få folk til å endre atferd, som åpner for et mer miljøvennlig samfunn. Et godt virkemiddel er å øke vrakpanten så folk kan bytte ut de gamle vrakene med mer miljøvennlige biler. Dagens situasjon er et stjerneeksempel på hvor bakstreversk den norske miljøpolitikken er, mener Siv Jensen.

Hun nøler ikke med å bruke betegnelsen dommedagsprofeter og fremtidspessimister om store deler av miljøbevegelsen.

— Den nye danske regjeringen gjennomfører en storstilt nedbygging av miljøbyråkratiet. Er det noe Frp vil kopiere hvis dere får muligheten?

— La meg si det slik: Vi får ikke bedre resultater av å ha en overflod av byråkrater. Et av våre fremste mål er å rasjonalisere offentlig forvaltning i alle ledd. Fremgang på miljøområdet kommer når folk gjør noe selv, for eksempel enkle ting som å kildesortere. Det offentliges oppgave er å legge forholdene til rette, slik at folk slipper å kjøre byen rundt for å finne containere hvor de kan kaste glass og annet avfall, sier Jensen.

REFS FRA FRP: Miljøvernminister Børge Brende har gått av skaftet i sin verneiver, mener Fremskrittspartiets nestformann Siv Jensen.
FOTO: HEIKO JUNGE, SCANPIX