Det internasjonale pengefondet (IMF) har nesten bare godt å si om tilstanden i norsk økonomi og de tiltakene regjeringen har satt i verk for å dempe virkningen av finanskrisen. Men IMF advarer mot den sterke økningen i sykelønns— og trygdeutbetalinger.

Et team fra IMF under ledelse av Dora M. Iakova har gjort et dypdykk i norsk økonomi gjennom samtaler med Norges Bank, toppøkonomene i Finansdepartementet og aktørene i finanssektoren.

Konklusjonen er at norsk økonomi har stått imot den verdensomspennende finanskrisen bemerkelsesverdig godt.

– Økonomisk vekst er tilbake etter et forholdsvis mildt tilbakeslag, og arbeidsløsheten holder seg på et lavt nivå. Veksten i 2010 er beregnet til 2 prosent. Alt dette er vel og bra. Men Norge må ta grep for å begrense den sterke økningen i sykelønns- og trygdeordninger, sier Iakova.