Breivik hadde en pistol i hånden da han gikk vekk fra bilen han hadde parkert utenfor regjeringsbygget. Den som hadde forsøkt å stanse ham da, ville risikert livet, skriver Dagsavisen.

Det er den terrorisiktedes advokat Geir Lippestad som forteller dette.

— Jeg kan bekrefte at min klient har fortalt at han med livet som innsats ville ytt motstand med det våpenet han hadde hvis noen hadde forsøkt å fjerne bomben eller bilen bomben var i, sier Lippestad.

Han bekrefter at hans klient ville vært villig til å dø hvis politiet eller andre hadde konfrontert ham i Oslo.

Ifølge avisen har Breivik ennå ikke sagt noe i politiavhørene om hvorvidt han ville ha overgitt seg om han hadde blitt forsøkt pågrepet etter at bomben gikk av. Men i samtalene han har hatt med sin advokat, skal han altså ha gitt uttrykk for at han ikke ville ha gjort det.

— Målet var å skape så mye ødeleggelser og drepe så mange som nødvendig for å skape oppmerksomhet nok til å være sikker på at hans manifest ville bli spredt ut til verden. Etter at han hørte på radioen om skadeomfanget i regjeringskvartalet tok han den endelige beslutningen om å fortsette aksjonen, sier Lippestad, som understreker at hans klient har en virkelighetsoppfatning som det er vanskelig å sette seg inn i.