Lippestad er usikker på om en rettssak kan fungere med Anders Behring Breivik.

— Ut fra erfaringene fra fengslingsmøtet, avhørene og dine egne møter med ham, har du reflektert over om det er mulig å gjennomføre en rettssak med ham, slik han fremstår i dag?

— Det er for tidlig å si. Jeg har selvfølgelig reflektert over dette. Her vil de sakkyndiges vurdering være viktig.

- Er det noen endring i Breiviks væremåte nå, fra ditt første møte med ham?

— Nei.

Ringte politiet

- Flere medier rapporterer at Breivik han selv ringte til politiet fra Utøya. At han presenterte seg som brigader og sa at «oppdraget var utført». Er du kjent med dette?

— Han har forklart at han ringte politiet, men jeg er ikke kjent med dette innholdet, sier han til aftenposten.no.

- Har han selv tidfestet de første skuddene?

— Nei.

- Har han forklart hvor han overnattet natt til fredag 22.?

— Nei.

- Har han forklart at han hengte opp beholdere med bensin i trær på Utøya?

— Det har ikke vært noe tema i avhørene.

- Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sier det har vært en rekke pågripelser i utlandet. Er Breivik i avhør konfrontert med om han har hatt kontakt med noen av disse?

— Nei. Det er han ikke, sier Lippestad.

Ikke for snille

- Breivik stiller krav, han ønsker å legge premisser, som for hvilke rettssakkyndige som skal undersøke ham. Mange kan oppleve at han er strøket medhårs under de innledende avhørene. Ser du at dette kan stride mot folks rettsfølelse, gjerningene tatt i betraktning?

— Jeg oppfatter at han stiller to typer krav. En kravliste 2, som han har fått delvis innfridd, som fornuftige klær, snus og den type ting. Her blir han ikke behandlet annerledes enn andre. Når det gjelder kravliste 1 er den så virkelighetsfjern at ingen kan etterkomme den. Jeg vet ikke om man kan si at han strykes medhårs. Det er vanlig at man starter avhør med at siktede får forklare seg så fritt som mulig, så blir han konfrontert mer konkret utover i avhørene, sier Lippestad.

Han sier at han mellom avhørene går gjennom store mengder dokumentasjon.

-Det pågår et enormt etterforskningsarbeid. Jeg må lese meg opp på alt, kjenne saken så godt jeg kan.

- Får du alle dokumenter du ber om?

-Så langt har dialogen med politiet vært god.

En forsvarer til

Han skal nå dele forsvarerjobben med en kollega ved advokatkontoret. Det blir Likevel bare Lippestad som skal fronte saken overfor media.

- Er det nytt om noen Anders Behring Breivik har ønsket kontakt med?

— Nei.

200 vitner avhørt

Politiadvokat Pål–Fredrik Hjort Kraby opplyser at rundt 200 vitner er avhørt, og at mange flere avhør gjenstår.

Etterforskningen er nå rettet særlig mot vitneavhør, i tillegg til å få avdekket om Breivik hadde medhjelpere, og om informasjonen han har gitt i avhør og det såkalte manifestet om andre terrorceller i Norge og utlandet stemmer.