Breivik har gjentatte ganger hevdet at han er en del av den påståtte høyreekstreme gruppen Knights Templar.

I et brev han har skrevet i Ila fengsel og som han skal ha sendt til tre norske medier, innrømmer han nå at den hemmelige ordenen ikke finnes i den formen han gjentatte ganger har sagt, skriver Dagbladet.

«Beskrivelsen min av Knights Templar med medaljesystemet, uniformssystemet, ordineringsritualet, prinsipp— og kodeks-systemet, tittelsystemet, organisasjonssystemet er ikke noe mer enn et forslag for et fremtidig organisatorisk system. Det er således IKKE et eksisterende system,» skriver Breivik i det 38 sider lange brevet.

- Den ultimate ydmykelsen

I brevet angriper Breivik den første rettspsykiatriske erklæringen fra Synne Sørheim og Torgeir Husby, som før jul konkluderte med at han er paranoid schizofren, og dermed er strafferettslig utilregnelig.

Behring Breivik mener selv at han var tilregnelig under terrorhandlingene. I brevet til media skriver han dette om å bli erklært utilregnelig, ifølge VG Nett:

«Jeg skal ærlig innrømme at dette er det verste som kunne rammet meg da det er den ultimate ydmykelsen.»

Ifølge avisen vil den terrortiltalte angripe 200 punkter i den første rettspsykiatriske erklæringen når rettssaken starter.

Ny rapport etter påske

Den nye rettspsykiatriske rapporten til Terje Tørrisen og Angar Aspaas vil bli offentliggjort tirsdag etter påske.

Rapporten vil være svært avgjørende for den terrortiltalte, ettersom dommerne vanskelig kan se bort fra de sakkyndiges konklusjoner hvis alle fire kommer til at han er utilregnelig og dermed ikke kan dømmes til fengselsstraff, men må dømmes til tvungen psykisk helsevern.

Rettssaken mot Anders Behring Breivik starter mandag 16. april i Oslo tingrett, og det er ventet at den vil pågå i ti uker.

Borgarting lagmannsrett har bestemt at en eventuell ankesak mot Behring Breivik vil begynne 15. januar 2013.