De etterlatte etter et av ofrene i Regjeringskvartalet hadde før fengslingsmøtet mandag begjært oppnevnt bistandsadvokat for å sørge for at deres interesser var ivaretatt.

Larsen forteller til NTB at det hele var ryddig og greit unnagjort på rundt en halvtime. Anders Behring Breivik fikk ikke mulighet til å komme med lange utbasuneringer om sitt hat mot muslimer eller oppfordringer til andre om å følge i hans fotspor.

Ble stoppet

Siktede begynte å lese fra sitt såkalte manifest, men ble etter hvert stoppet, fortalte aktor Christian Hatlo under en pressekonferanse etter fengslingen.

— Min strategi som bistandsadvokat er å jobbe for at Breivik får så lite oppmerksomhet som mulig. Hindre at han blir et talerør, tie ham i hjel. Siktede fikk gi en kort redegjørelse for sitt syn, men han fikk lite spillerom. Det ble nok ikke som han hadde tenkt og ønsket, sier Larsen.

Breivik ble også nektet å iføre seg gallauniformen han ønsket å stille i.

Tror på rettferdig dom

Bistandsadvokaten roser tingrettsdommer Kim Heger for en ryddig gjennomført rettsbehandling av den ekstraordinære saken. Hun forteller at Breivik ikke ga uttrykk for misnøye over å ha fått lite spillerom.

— Han respekterte dommerens myndige styring av saken, sier Larsen til NTB.

Både hun og familien hun representerer, har tro på en rettferdig behandling.

— De etterlatte har lidd ufattelige tap i denne saken. Jeg har tro på at det norske rettsvesenet gir dem en rettferdig oppreisning, og siktede en rettferdig straff, sier Mette Yvonne Larsen til NTB.