Engebretsen beroliger dermed etterlatte og overlevende som har fryktet at fengslingsmøtet blir en arena hvor Breivik får lov til å uttrykke seg nærmest fritt.

— Jeg er ganske sikker på at dommeren vil avbryte ham hvis han skulle begynne med utlegninger om motiv og hvorfor han gjorde det ene og det andre, sier Engebretsen til Aftenposten.

— I utgangspunktet er det ikke rom for å gjøre et fengslingsmøte til en talerstol for noen siktet, sier han.

Begrenset med tid

Engebretsen understreker at tingretten skal ta stilling til fortsatt varetektsfengsling. Normalt vil den siktede få spørsmål om han har kommentarer til forholdene ved Ila fengsel, og begjæringen om fortsatt varetektsfengsling. Politiet kommer til å be om at Breivik blir fengslet for tolv nye uker.

— Ingen i Oslo tingrett ser for seg at den siktede i denne saken skal få snakke om ting som ikke er relevant for fengslingsspørsmålet, sier sorenskriveren.

Han viser dessuten til at et fengslingsmøte normalt varer i 30-45 minutter, og at det uansett er begrenset med tid.

Håndtert godt

Torunn Kanutte Husvik så selv hvordan Anders Behring Breivik skjøt ned og drepte AUF-ere på Utøya. Hun fester lit til at rettens administrator, tingrettsdommer Torkjel Nesheim, klarer å holde verdige og korrekte rammer rundt fengslingsmøtet.

— Oslo tingrett har håndtert saken på en meget god måte så langt. Det har jeg tro på at den fortsatt vil gjøre, sa Husvik til NTB i helgen.

Breivik skal ha den samme behandlingen og de samme rettssikkerhetsgarantiene som andre som er siktet for drap i Norge. Derfor tviler Husvik på at Breivik vil få frie tøyler til å komme med forsvarstaler og appeller til publikum.

Referatforbud

Det gjelder et generelt referatforbud under fengslingsmøtet, men det vil være bortimot meningsløst å holde på referatforbudet i denne spesielle saken, sier redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten til NTB.

— Det vil i praksis være flere hundre mennesker som vil få se og høre rettsmøtet, og da virker et referatforbud nokså meningsløst. Det er etter min mening ingen fare for bevisforspillelse i denne saken. Slik fakta nå framkommer fire måneder etter tragedien 22. juli, er det heller ingen sikkerhetshensyn som kan tale imot en full åpenhet, sier Stanghelle.

Tingrettsdommer Nesheim åpner nå for å oppheve referatforbudet helt eller delvis - etter å ha tatt stilling til hva som har framkommet i retten når rettsmøtet er avsluttet.

300 plasser

Det er ventet at flere hundre mennesker vil kjempe om rundt 300 plasser i tilhørersalen. I tillegg kommer rettsmøtet til å bli dekket av rundt 170 journalister og fotografer fra Norge og utlandet, ifølge tingrettens anslag.Minst 48 overlevende, pårørende, ledsagere og bistandsadvokater har fått egne plasser i hovedsalen, men det er usikkert hvor mange som eventuelt kommer uanmeldt. For disse har tinghuset satt av en egen sal, hvor rettsmøtet blir overført med lyd og bilde.

Flere bistandsadvokater håper å få ordnet med lyd— og bildeoverføring til andre rettssaler i Norge.

HER SKJER FENGSLINGSMØTET: Sal 227 i Oslo tingrett.
SCANPIX