Den anerkjente svenske terroreksperten Magnus Ranstorp har forsket på terror i over 20 år. Han reagerer sterkt på BTs avsløring om den internasjonal aksjonen mot terrorbomber som førte til at norsk politi ble varslet om Anders Behring Breivik i mars. PST gjorde ingenting.

— Det var ikke de store summene, men de burde kalt ham inn til et intervju. Det kunne skapt visse åpninger for å se nærmere på ham. «Global Shield» gjør en god jobb med å rapportere, men så handelr det om hvorvidt sikkerhetstjenesten tar de riktige avgjørelsene i forhold til oppfølging, og det er det ikke alltid at de gjør, sier Ranstorp.

Terrorforskeren mener det ikke hadde vært den store jobben for politiet å se nærmere på navnene på listen.

— 50-60 mennesker er ikke så tidskrevende for politiet å undersøke. Lokalt politi kunne gjort jobben, i samarbeid med PST, mener han.

Burde sjekket mot våpenregister

Operasjon «Global Shield» ble iverksatt 1. november i fjor. For første gang ble det gjennomført en internasjonal, koordinert aksjon for å stanse handelen med farlige kjemikalier og pågripe potensielle terrorister som planla å bygge sine egne bomber. Operasjonen resulterte i at 22 halvferdige bomber ble beslaglagt, 18 personer ble arrestert og over 30 tonn med kjemikalier ble beslaglagt.

Ranstorp mener politiet burde sjekket navnene på «Global Shield»-listen opp mot våpenregistre.

— Da ville Breivik kommet opp som registrert med halvautomatisk våpen. I tillegg til kjøp av kunstgjødsel, ville han kanskje utmerket seg på listen og blitt fanget opp, sier Ranstorp.

Krever lovendring

Statsviter og terrorekspert Jan Oskar Engene ved Universitetet i Bergen er skeptisk til kritikken mot at PST ikke reagerte på listen.

— I etterpåklokskapens lys, vil nok Breiviks navn lyse på listen over de 60 navnene. Men spørsmålet er om det var noe spesielt som gjorde at Breiviks navn burde peke seg ut. Skal man opprette sak på bakgrunn av kjøp av lovlige produkter? spør han.

Han understreker at PST har en høy terskel for å opprette sak på folk, og det ikke kan skje på rent politisk grunnlag.

— Da må det i så fall en regelverkendring og en lovendring til. PST-instruksen må også endres, og overvåkningsnivået vil øke betraktelig.

Engene mener «Global Shield»-aksjonens resultater er interessante.

— Men jeg skulle gjerne vite mer om i hvilke land de halvferdige bombene ble funnet og hvor arrestasjonene fant sted, sier han.

Statsviteren mener det kan være hensiktsmessig å se nærmere på regelverket.

— Det kan være at det bør være strengere regler for kjøp av ingredienser og andre midler som kan brukes til å lage bomber. Noen mener man bør ha registreringsmekanismer ved kjøp av kunstgjødsel. Utfordringen blir da å ha effektive rutiner for oppfølging av slik registrering med tanke på å avdekke mistenkeligheter, da dette dreier seg om en lovlig substans som tusenvis av personer benytter i store mengder i næringsvirksomhet.

FORSVARER POLITIET: Statsviter og terrorekspert Jan Oskar Engene ved Universitetet i Bergen har forståelse for at PST ikke reagerte.