Han tar nå saken opp med statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF).

Lund viser til at de Braathens-ansatte har fått løfter både skriftlig og muntlig om at alle ansatte i det nye selskapet skulle behandles likt ved nedbemanninger som alle så måtte komme.

— Først lang tid etter oppkjøpet ble det kjent at ledelsen i konsernet legger opp til å legge ned avdelinger i Braathens i stedet for å samordne de to selskapenes avdelinger der det er mulig, sier Lund.

Lørdag sendte han et skriftlig spørsmål til statsministeren om saken. Lund vil blant vite om statsministeren og regjeringen mener det er grunnlag for fornyet behandling av saken.

Annen holdning

Lund sier Braathens-ansatte ville hatt en annen holdning til oppkjøpet om de hadde hatt den minste mistanke om at hele deres bakkeavdeling kunne bli lagt ned - uten at de får konkurrere på like fot om jobbene.

— Dersom de ansatte i Braathens ikke hadde vært så positive til oppkjøpet ville også den offentlige debatten fått en annen karakter. Trolig ville det kommet sterke krav både fra Braathens-ansatte og fra annet hold om at det skulle stilles krav fra myndighetene, sier Lund.

I spørsmålet til statsministeren viser han til at Lov om erverv gir departementet anledning til å vurdere saken på nytt dersom avgjørelsen som er fattet bygger på feilaktige eller ufullstendige opplysninger.

— Etter det som er kommet fram i mediene synes det åpenbart at det i denne saken foreligger grunnlag for slik fornyet prøving, sier Lund.

For retten

SAS-oppkjøpet av Braathens er behandlet og godkjent av Konkurransetilsynet, og behandlet etter Lov om erverv. Denne loven gir departementet anledning til å stille krav til oppkjøperen på grunnlag av innhentede opplysninger.

Lund har også stilt skriftlig spørsmål til administrasjonsminister Victor Norman (H) om saken. Lund vil blant annet vite om intensjonene bak arbeidsmiljøloven om beskyttelse av arbeidstakere ved oppkjøp, fusjoner og outsoursing er omgått i SAS/Braathens-saken.

— Dersom det viser seg at SAS gjør alvor av å favorisere sine egne ansatte framfor de Braathens-ansatte, mener jeg saken bør prøves for retten. Vi kan ikke ha et lovverk som gir falsk trygghet, og dermed får som konsekvens at oppkjøp godkjennes på et feilaktig grunnlag, sier Morten Lund.

(NTB)