Rederisjef Trond Myklebust sier til NTB etter sjøforklaringen at årsaken til havariet synes sammensatt og at mye arbeid gjenstår for granskingskommisjonen.

Kaptein Reiersen var på det andre mannskapsskiftet på ankerhåndteringsskipet og var hjemme da ulykken skjedde. Likevel var det han som ga de mest overraskende opplysningene om «Bourbon Dolphin»s rolle utenfor Shetland.

Assistentfartøy

Selskapet som hadde chartret skipet, hadde bestemt at «Bourbon Dolphin» skulle være assistentfartøy under riggoppdraget for «Transocean Rather» utenfor Shetland. Grunnen var at det ble reist spørsmål om båtens slepekraft, opplyste kaptein Reiersen i sjøforklaringen. Likevel opptrådte «Bourbon Dolphin» som hovedfartøy da skipet veltet 12. april.

Sjøfartsinspektøren ville vite hvorfor «Bourbon Dolphin» hadde gått over i rollen som hovedfartøy. Dette kunne kaptein Frank Reiersen ikke svare på, men sa at også kapteinen som omkom, var orientert om skipets status.

Sviktet

Et annet offshorefartøy, «Highland Valour», var riktignok til stede da ulykken skjedde. Dette skipet mislyktes gang på gang med å ta ankerkjettingen, slik at trykket på ”Bourbon Dolphin kunne reduseres.

— Da burde assistanse vært tilkalt fra andre, sa Reiersen.

Under sjøforklaringen i retten var det fullt av advokater og medier til stede, i tillegg til mange pårørende og folk fra verft og rederier. Advokatene gjorde sitt til at sjøforklaringen trakk ut i tid. Det var kun fire vitner, en kaptein, en førstestyrmann og to matroser, Egil Atle Hafsås (36) og Per Johan Vike (56).

Førstestyrmann Geir Syversen (32) opplevde dramaet om bord på sin aller første tur med «Bourbon Dolphin» Også for kapteinen som omkom, var det første tur med denne båten.

Flere feil

Syversen pekte på flere feil og misforståelser som kan ha hatt betydning for kantringen. Blant annet satte han spørsmålstegn ved et annet offshorefartøys rolle, nemlig «Highland Valour», som skulle bistå «Bourbon Dolphin» med ankerhåndteringen. «Highland Valour» mislyktes gang på gang med å fange ankerkjettingen mellom «Bourbon Dolphin» og boreriggen «Transocean Rather».

— På sju forsøk fanget «Highland Valour» den tunge kjettingen to ganger, men mistet den begge gangene, forklarte Syversen.

Dette førte i sin tur til et stort trykk på «Bourbon Dolphin», som hadde opptil 1.800 meter kjetting fra boreriggen «Transocean Rather» ute. Dette ga en enorm belastning da «Highland Valour» mislyktes med å lette belastningen ved å fange opp ankerkjettingen til boreriggen. Belastningen var på det meste helt oppe i 330 tonn.

Sammensatt årsak

På grunn av den kraftige belastningen måtte «Bourbon Dolphin» bruke mye maskinkraft for å holde seg i posisjon. Det førte til overoppheting av trusterne.

En operasjon med å la ankerkjettingen gå mot babord styrepinne førte til slagside. Da båten kantret, ble førstestyrmannen bedt om å trykke på en nødutløsningsknapp, for å slippe kjettingen raskt ut. Det fungerte ikke. Kjettingen gikk bare sakte ut.

— Vi har dannet oss et bilde av hva som skjedde, men noe fullstendig svar har vi ikke fått. Det står mye igjen til granskingskommisjonen, sier rederisjef i Bourbon Offshore Norway, Trond Myklebust, til NTB.

Han sier at store ulykker gjerne kjennetegnes av at de er utløst av mange, ulike faktorer. Slik ser det også ut til å være med «Bourbon Dolphin»-ulykken.