Men han antydet ingen løsning på saken overfor landsstyret. Venstre-lederen konstaterte at det ikke er noen stor hemmelighet at spesielt Venstre og Høyre til dels er grunnleggende uenige i disse spørsmålene.

Sponheim viste til Sem-erklæringen som er bærende for regjeringens felles politikk.

-Sem-erklæringen konkluderer ikke veldig klart hva regjeringen skal mene etter at konsekvensutredningen ligger på bordet, sa Sponheim.

Venstre har uttrykt motstand mot oljeaktivitet i disse områdene fordi det dreier seg om viktige fiskeområder som er svært utsatt for forurensning. Han slo fast at det ikke er noen tvil om hva Venstre mener.

— Det er heller ingen grunn til å tvile på at vi skal slåss alt vi kan internt i regjeringen for å få gjennomslag for vårt syn. Spørsmålet er hva vi gjør dersom Venstre ikke vinner fram i regjeringen med vårt syn, enten helt eller delvis, sa Sponheim.

Formelt er det opp til Venstres stortingsgruppe å fatte den avgjørelsen, men Sponheim sa at det ikke er unaturlig at partiets styrende organer blir konsultert.

— Vi er fortsatt i en tidlig fase, samtidig har vi varslet en konklusjon før jul, sa Sponheim.

— Det som er avgjørende for meg i det viktige arbeidet vi nå skal gjennomføre i de kommende ukene, er at dere har tillit til at jeg i samråd med Venstres stortingsgruppe og Venstres øvrige statsråder vil trekke de nødvendige konklusjoner for å ivareta Venstres interesser og for å finne gode løsninger for miljøet.