JAN STEDJE

Dette er budskapet i et brev som Statens Helsetilsyn har sendt landets apoteker. Bakgrunnen er at svært mange apoteker er betenkt på å gjøre den nye og reseptfrie angrepillen synlig og lett tilgjengelig.

Av brevet fra Helsetilsynet fremgår det at jenter på mange apoteker kommer i en situasjon der de må stå i kø og be om angrepillen.

— Man skal ikke i apotekets ekspedisjon måtte fortelle at man har hatt samleie uten god nok prevensjon. Det kan føles pinlig, særlig for unge jenter, sier rådgiver Joan Kristina Totlandsdal som kommentar til brevet fra Helsetilsynet.

— Vi har nå bedt alle apoteker om å ordne lettere tilgjengelighet, sier Totlandsdal til Bergens Tidende.

— Helsetilsynet vurderer lett tilgjengelighet i apotekene som alfa og omega for ikke å skape nye barrierer for effektiv bruk av nødprevensjon. Flere apoteker har derfor valgt å plassere den nye nødprevensjonen sammen med kondomer og andre intimprodukter, skriver Helsetilsynet.