En slik mulighet vil kunne motvirke den ulovlig handelen som sprer seg.

Mangelen på organer til transplantasjon er økende i Europa og det samme er den ulovlige handelen med slike organer. Mens organisert mafia i flere år har kjøpt organer fra fattige land i Asia og Sør-Amerika, har de første rapportene om slik virksomhet i Europa nå kommet.

For å demme opp for den kriminelle utviklingen tar jussprofessor Anders Bratholm til orde for at norske leger skal kunne få anledning til å ta organer fra døde mennesker til transplantasjon. Han mener at så lenge folk ikke uttrykkelig har gitt beskjed om at de motsetter seg donasjon, bør legene kunne ta deres organer. I dag er de pårørende som bestemmer dette, dersom pasienten ikke selv har tatt stilling til dette.

— Hvis dette var blitt en vanlig praksis internasjonalt, ville det redusere risikoen for slike ulovligheter betraktelig fordi flere ville få organer på lovlig måte, sier Bratholm til Vårt Land.

Han peker blant annet på at Østerrike og Belgia allerede har hatt suksess med en slik ordning.