• Når tre tidligere statssekretærer har slaktet Gerd-Liv Vallas lederstil bør hun trekke seg som leder for Aps valgkomité.

Det sier ansvarlig redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse. I gårsdagens lederartikkel argumenterte han for at Arbeiderpartiet bør avsette henne som leder for valgkomiteen dersom hun ikke selv trekker seg — eller så bør den politiske ledelsen tydelige gå ut og gi henne sin støtte.

Støtte til Yssen

Tidligere statssekretærer i Justisdepartementet, Berit Reiss-Andersen og Øystein Mæland, fortalte i gårsdagens VG og DN om opprivende konflikter med sin tidligere sjef, Gerd-Liv Valla.

Daværende departementsråd Rakel Surlien sa også opp sin stilling i Justisdepartementet. Hun har tidligere tilbakevist at dette skyldtes en personalkonflikt med Valla.

— Jeg kan bekrefte at det er mitt inntrykk at Reiss-Andersen og Mæland opplevde situasjonen slik som de har gitt uttrykk for i dag. Men jeg har ikke noe mer å si om min egen situasjon. Jeg gjør som Gerd-Liv Valla burde ha gjort, nemlig lar være å kommentere personalsaker, sier Surlien, som i dag er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

- Hard og uforsonlig

Ansvarlig redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse mener gårsdagens utspill fra Reiss-Andersen og Mæland har svekket Vallas posisjon ytterligere.

— Vallas problem er at hun valgte feil strategi. Hun gikk til angrep mot Yssen, i stedet for å vise litt empati ved å si at hun var lei seg og beklage. Hun burde heller tatt selvkritikk fremfor å gå til motangrep, mener Lerø.