På påskeferie i Roma har advokaten bare fått med seg overskriftene i den dramatiske avsløringen i Fredrikstad tirsdag formiddag. Han kjenner imidlertid godt til saken da en mann ble siktet og varetektsfengslet i 1983.

– I dag ville mannen automatisk fått erstatning for uberettiget fengsling, men reglene var ikke slik på begynnelsen av 1980-tallet. Hans eneste mulighet for erstatning er derfor at Stortinget gir ham billighetserstatning, sier Schiøtz.

– Formelt har ikke mannen i dag krav på noe som helst, men det stempel mannen har båret i alle disse årene tilsier at han bør søke og Stortinget bør innvilge ham en billighetserstatning, sier Schiøtz.

Han mener det faktum at mannen satt i varetekt i hele seks måneder og saken bare ble henlagt på grunn av bevisets stilling har bidradd til det stempel han nå selv har fortalt om.

– Begrepet justismord forbindes normalt ikke med uberettiget fengsling av personer som siktes. Denne saken har imidlertid et annet innhold, mener Schiøtz. Han tror bare den som selv har opplevd det kan forstå hva det vil si å leve i et lite samfunn med et slikt stempel som denne uskyldige mannen har hatt i alle disse årene.