— Homofilisaken har vært problematisk for Kirken i 20 år. Nå bør kirkemøtet lytte til kirkerådets anbefaling og erkjenne den faktiske situasjonen om at det er to syn på homofilt samliv i Kirken. Det er på tide å komme et skritt videre, sa Giske på åpningen av kirkemøtet.

Bjørgvin-biskop Ole D. Hagesæther synes Giske kommer med et dårlig råd til kirkemøtet.

— Det er mildt sagt uvanlig at en statsråd går så langt i å fortelle hva et kirkemøte skal mene, sier han.

Spørsmålet om å åpne for ansettelse av homofile prester, som lever i forpliktende parforhold gjennom partnerskap er den mest omstridte saken på årets kirkemøte. Kirkerådet foreslår at den enkelte biskop og bispedømmeråd kan avgjøre om man vil ordinere og ansette homofilt samlevende prester. Et ja på kirkemøtet vil i praksis bety at slike prester kan få jobb i seks av dagens elleve bispedømmer.

Giske formante kirkemøtet om å avklare homofilisaken.

— Så kan Kirken heller konsentrere seg om og få gjennomslagskraft i langt viktige saker som diakoni, trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid, klima og miljø og internasjonal solidaritet.

— Å vedta dette kompromisset i homofilisaken nå blir en fantastisk slutt på en lang konflikt. Nå bør vi heller møte hverandre med respekt, åpenhet og vilje til å finne samlende løsninger, hevdet Giske.

— Dette likte jeg dårlig, sier biskop Hagesæther.

— Kirken trenger mer tid i homofilisaken, og kan ikke la seg styre av statsråden. Jeg tror heller ikke at et slikt vedtak vil skape ro om saken bare to år etter at Den norske kirkes lærenemnd kom med sin uttalelse om at det bør våre åpenhet for to syn på homofilt samliv i Kirken, legger han til.