Ap og SV mener at Bondevik ikke kan fortsette å tvinge gjennom sitt budsjett med kabinettsspørsmål.

Carl I. Hagen (Frp) sier dramatikken i Stortinget kan gi grunnlag for at regjeringen revurderer sin arbeidsform.

— Regjeringen undervurderer ulempen av ikke å ha en samarbeidsavtale med et parti. På nyåret – når vi nærmer oss revidert – blir nok tenkningen rundt dette klarere, sier Hagen til Bergens Tidende.

Men han mener det er for tidlig å si noe om Frp ønsker en slik samarbeidsavtale.

- Går ikke i lengden

Aps parlamentariske leder, Jens Stoltenberg, sier til Bergens Tidende at regjeringen «i lengden ikke kan tvinge gjennom sine budsjetter - i strid med stortingsflertallets egentlige ønsker. På Stortinget er det i dag flertall for regjeringen, men ikke for regjeringens politikk.»

— Det er altså ikke mulig å holde på sånn gjennom hele stortingsperioden?

— Det går ikke - jeg kan vanskelig se at dette skjer i hver budsjettrunde, sier Stoltenberg.

Undergravingen

Ap-leder Thorbjørn Jagland understreker i et brev til Aps medlemmer at det «er svært uvanlig at en nydannet regjering har et så uavklart grunnlag at den må stille kabinettsspørsmål etter bare noen uker – og attpåtil på selve statsbudsjettet.»

— Kabinettsspørsmålet undergraver parlamentarismen når regjeringsgrunnlaget er så tynt og uavklart at det må brukes på denne måten, påpeker Jagland.

Carl I. Hagen avviser Ap-toppenes bekymring om at det varslede kabinettsspørsmål undergraver parlamentarismen.

- Regjeringen blir svakere

— Det våpenet en regjering har er kabinettsspørsmål. Stortingets våpen er mistillitsforslag. Jagland tar ganske enkelt feil – det som skjer styrker det parlamentariske styringssystemet.

— Betyr det mer makt til Frp og Stortinget?

— På lang sikt får vi mer innflytelse, Stortinget blir mer betydningsfullt, og vi får en svakere regjering, sier Carl I. Hagen. Men samtidig mener han altså at dette kan få regjeringen til å revurdere behovet for en forpliktende samarbeidsavtale med ett eller flere partier.

- Ekstremt uryddig

— Jeg tror det er veldig ambisiøst av regjeringen å ville samarbeide med begge sider i politikken.

Men skal de samarbeide med Frp, må et forlik innebære at vi møtes. Sem-erklæringen (regjeringspartienes politiske plattform) er deres egen politikk. Et forlik med Frp må derfor innebære at vi møtes på midtveien - et sted mellom Sem og Frps politikk, slår Carl I. Hagen fast.

SVs Øystein Djupedal kaller budsjettprosessen «ekstremt uryddig». Men om det sannsynlige kabinettsspørsmålet er han klar:

— Å bruke tvang for å få gjennom sin vilje er noe en regjering kan gjøre én eller maksimalt to ganger. Neste år kan ikke Bondevik true gjennom et budsjett, mener Djupedal.