• Lars Sponheim gir strykkarakter til så å si hele regjeringen. Aller verst er Terje Riis-Johansen, som etterfulgte ham som landbruksminister.
  • Sydenreiser må begrenses til én gang i året. Reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen bør reduseres til fire timer, mener Lars Sponheim.

Lars Sponheim mener at regjeringen består av et kobbel svake statsråder. Verst er landbruksministeren — «en ren bondelagslakei».

— Det er jevnt over svake statsråder i den rød-grønne regjeringen, med unntak av Jonas Gahr Støre og Bjarne Håkon Hanssen som jeg alltid har hatt stor sans for, sier partilederen som i dag åpner Venstres landsmøte i Bergen.

Mens den pikante krangelen med partifelle og nestleder Olaf H. Thommessen har nådd nye høyder i det siste, har Sponheim minst like stor glede over å raljere over mannskapet i regjeringen. Han merker at «de er slitne av å forhandle seg imellom. Men det er fortsatt spennende å bruke svarte biler og motta dype bukk», sier han sarkastisk.

Sponheim er alt annet enn raus med karakterene. Hans egen etterfølger, landbruksministeren, er åpenbart ikke mye verdt:

— Senterpartiets statsråder gjør riktignok en habil jobb, med unntak av Terje Riis-Johansen. Det viste seg å være en ren bondelagslakei som overtok som landbruksminister.

- Karita spreller

SV har det dårligste mannskapet. Miljøvernministeren er satt på en post som hun absolutt ikke mestrer. Og Djupedal, stakkar..., bare det å ta tittelen «kunnskapsminister» var modig gjort, og så demonstrere det motsatte! Fornyingsministeren på sin side er jo helt fraværende. Dessuten er det forferdelig at vi har en sosialist som finansminister.

Av Arbeiderpartiets folk er det vemodig å se på at Karita Bekkemellem farer rundt og spreller, og så ender opp med kjoler og uten noen substans etter at barnehagesektoren er tatt fra henne, sier Sponheim.

Han er ikke fremmed for å gjøre noe med departementsstrukturen. Finansdepartementet bør etter hans syn deles opp i et budsjettdepartement som arbeider etter et mer kortsiktig perspektiv, og så et rendyrket økonomidepartement til å ta seg av politiske utfordringer på lengre sikt. I tillegg er Bjarne Håkon Hanssens arbeids- og inkluderingsdepartement modent for oppsplitting.

- Jeg kan ikke lyve

— Ser du deg selv som statsminister noen gang?

— Jeg representerer et lite parti, som du vet, svarer han kort etter noen sekunders tenkepause.

— Du er av og til litt stor i kjeften?

— Jeg prøver å være tydelig, og da er jeg ikke alltid politisk korrekt. Jeg klarer ikke å lyve, for jeg er som en åpen bok. Folk oppdager det med én gang når jeg prøver meg i den retning, svarer han.

Venstrehøvdingen har tilbrakt hele påsken på Finse sammen med familien. Han har samlet krefter med skiturer og forberedt den viktige landsmøtetalen. Innimellom har han sendt ut invitasjonskort til 50-årsdagen som skal feires på en Oslo-restaurant sent i mai.

— Hvilke politiske langtidsplaner legger du for deg selv?

— Jeg er valgt som partileder til 2008, og hvis partiet ønsker det, er jeg åpen for å gå på enda en periode. Men etter hvert må jeg forberede Venstre på et harmonisk lederskifte, sier Sponheim.

Ingen av dagens partiledere har sittet lenger i det vervet. Han ble valgt i 1996, året før Kristin Halvorsen opplevde det samme i SV.

Siv søker kontakt

— Vil du helt utelukke at Venstre vil bli et støtteparti for en regjering av Høyre og Frp etter valget i 2009?

— Ja, definitivt. Det er politisk fullstendig umulig. En slik konstellasjon vil være en gavepakke for Jens og Arbeiderpartiet.

— Er ikke Frp i ferd med å bli litt mer ansvarlig etter at Siv Jensen overtok?

— På ett punkt er jeg enig. Det er et all right parti å ha med å gjøre, for det er rause og imøtekommende folk som sitter med tømmene. Under Sivs ledelse er Frp blitt mer kontaktsøkende. Men de politiske realiteter er uendret. Til min store overraskelse har ikke partiet i praktisk politikk gjort noe etter valget i 2005 for å komme oss nærmere. Det er fortsatt en kjempeavstand mellom Frp og Venstre.

Kortere togreise

Klimapolitikken vil stå sentralt i debattene på Venstres landsmøte. På spørsmål om hva vi som privatpersoner må regne med å forsake i årene fremover, svarer han slik:

— Den forurensende industrien går i hvert fall mot slutten. Dessuten må vi innstille oss på en ny type oppvarming av husene. Men det er håndterbart. Like viktig blir endringene i kjøre- og transportmønsteret. Hydrogen, bioenergi og batterier med større rekkevidde vil komme for fullt. I tillegg må vi begrense våre Sydenturer til én gang i året. I sum er ikke dette dramatiske endringer i folks hverdag, sier Sponheim.

For egen del kjører han dieseldrevet bil - og ikke minst tog til og fra Oslo. Han ivrer sterkt for å ruste opp og forkorte Bergensbanen i reisetid og trasé. Men tanken om å satse på høyhastighetstog fascinerer ham bare så måtelig.

Ringeriksbanen bør fremskyndes, men utover det har han ingen tro på noen annen trasé enn dagens. I løpet av de neste par generasjoner bør målet være å få en reisetid ned mot fire timer mellom de to storbyene, slik han ser det.

INGEN RETRETT: - Etter hvert må jeg forberede Venstre på et harmonisk lederskifte, sier Lars Sponheim. Men han ønsker å fortsette etter 2008 som partileder.
Bjelland, Håvard