OLAV GARVIK

  • Det er slett ikke sikkert at regjeringen blir sittende helt til valget neste år, slik mange kommentatorer tar for gitt, advarer statsministeren.
  • Hvordan blir vårt NATO-samarbeid dersom SV går inn i en ny regjering og får hånd om Utenriksdepartementet? undres Bondevik.

Statsminister Bondevik gjør seg nå klar til mange harde tak i regjeringen om neste års statsbudsjett. Han vet at det vil bli vanskelig å gjøre alle til lags innad i regjeringen — og ikke minst blir det en nerveprøve å få budsjettet gjennom i Stortinget.

Men han bedyrer overfor Bergens Tidende at han ikke kvier seg. Derimot er han ganske spent på hvordan det vil gå:

— Ettersom vi nærmer oss et nytt valg, må vi være forberedt på at opposisjonspartiene er mer opptatt av å markere seg selv enn å ta et felles ansvar. Men erfaring viser at ingen taper på å ta ansvar i opposisjon.

Likevel er jeg usikker på hvordan det vil gå i høst. Når jeg leser aviskommentatorer og andre som er så skråsikre på at regjeringen sitter like til valget, reagerer jeg og svarer at det skal man slett ikke ta for gitt, sier statsministeren.

Frir igjen til Ap

Han har merket seg Ap-leder Jens Stoltenbergs uttalelser etter siste sentralstyremøte, hvor han langt på vei avfeide muligheten for budsjettsamarbeid med regjeringspartiene.

— Det vil være klokt av alle opposisjonspartier å være åpne for å skaffe seg innflytelse gjennom budsjettforlik. Det viste seg i fjor at Arbeiderpartiet fikk betydelig gjennomslag for sin politikk, og tapte ikke noe på det. Tvert imot, om vi ser tilbake på meningsmålingene. Derfor vil det være trist om Ap avskjærer seg fra en ny mulighet, fortsetter han.

— Kan du, ærlig talt, vente at Stoltenberg vil hjelpe regjeringen med budsjettet når han samtidig skal drive valgkamp for en helt ny regjering?

— Jeg mener at det er fullt mulig. Husk at KrF inngikk budsjettforlik med Stoltenberg-regjeringen høsten 2000, selv om vi gjorde det helt klart at vi satset på at sentrumsregjeringen skulle komme tilbake.

Det er ikke nødvendig for Arbeiderpartiet å gjøre det så vanskelig, for i fjor la de først frem sitt primære budsjettforslag, som de så stemte for. Deretter var tiden inne for budsjettforlik. Det er en troverdig opptreden.

Mer psykiatrisatsing

— På hvilke områder er dere ennå ikke i mål, når vi holder oss til Sem-erklæringen?

— Innenfor psykiatrien gjenstår det en del, selv om vi er i gang med en opptrappingsplan. Dessuten må vi føre kampen mot fattigdom hjemme og ute videre. Vi har også en del igjen når det gjelder å innfri skatteløftene.

— Folk flest lurer nok på hva dere driver med når det gjelder psykiatrisatsingen, ikke minst på bakgrunn av trikkedrapet i Oslo nylig?

— Ja, det skjønner jeg. Men det er vanskelig å gardere seg helt mot slike tragedier. Vi må uansett gå igjennom denne type saker der personer er skrevet ut for tidlig, og se om vi har gjort nok. Innsatsen har likevel økt sterkt. Men det er ikke bare et pengespørsmål.

Boliger bør ikke beskattes

— Ledende økonomer advarer dere sterkt mot å senke boligskatten ytterligere?

— Det er vårt mål å fjerne den helt, uansett hva økonomene mener. Vi må ikke glemme at vi skatter for boligen tre ganger, gjennom ulike skatte- og avgiftstyper. Det som skal være en viktig ramme rundt familiens liv, nemlig boligen, egner seg ikke som et så sentralt skatteobjekt. Ingen skal være i tvil om vi er innstilt på å fjerne den såkalte fordelsbeskatningen. Men om vi greier å nå målet helt neste år er noe mer usikkert. Det gjenstår halvannen milliard kroner.

— Frykter du «kaoskameratene» eller «den røde fare», som de tre regjeringslystne partiene er blitt døpt?

— Jeg bruker ingen slike etiketter om mine politiske konkurrenter. Det er bra at noen forsøker å lage politiske alternativer, for det er sunt for demokratiet.

Utenriksminister fra SV?

— Men jeg har noen spørsmål de bør gi svar på til velgerne, sier Bondevik og har listen klar:

Jeg regner med at SV med god grunn vil gjøre krav på enten utenriksministeren eller finansministeren. Hvordan blir vårt NATO-samarbeid hvis SV får hånd om UD?

For det andre er jeg spent på hva SV vil gjøre med pengepolitikken, som er viktig for rentenivået og valutakursen.

Videre er jeg like spent på den bebudete omkampen om tomtefesteloven. Det kan bli en merkelig omkamp når Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal forene sine synspunkter! sier Bondevik en smule skadefro.

— Hva ønsker du som statsminister å bli husket for?

— At jeg har hatt et engasjement for de svakeste, både hjemme og ute. Jeg er spesielt glad for at vi har økt bistanden. Vi har vært med på å redde mange menneskeliv på den måten, sier Bondevik.

Han nevner videre at han er stolt for å ha gått av på en viktig miljøsak (å bygge forurensende gasskraftverk). Dernest nevner han verdikommisjonen og kontantstøtten.

USIKKER FREMTID: Kjell Magne Bondevik er alt annet enn sikker på om han blir sittende som statsminister frem til valget neste år.<br/>Foto: HÅVARD BJELLAND