— Folk tror at meklere har mye større ansvar enn de egentlig har. Dette er nok et inntrykk som bransjen til dels har skapt selv, gjennom egen markedsføring, sier rådgiver Janne Pedersen i Forbrukerrådet i Hordaland. Hun kjenner ikke saken som Bergens Tidende omtalte i går, om 26-årige Kristina Geitrheims sjokkmøte med boligmarkedet. Derfor uttaler hun seg generelt.

— Mekler må ofte videreformidle opplysninger som selger har gitt. Han kan ikke garantere at selger virkelig gjør det han har lovet, og skal heller ikke gi inntrykk av dette. Mekler skal ivareta behovene til både kjøper og selger, og gjøre det som er mulig for å unngå tvist. Dersom partene har avtalt bestemte forhold, som er av betydning for kjøpet, bør mekler sørge for at dette tas inn i den skriftlige kontrakten. Hvis mekleren bruker standardkontrakter i ethvert tilfelle, kan man stille spørsmål om dette er godt nok, sier Pedersen.