Anbudet var på 235 millioner kroner. Stortinget har bevilget 189 millioner kroner til tunnelutvidelser på E134. Det beløpet skulle dekke de tre tunnelene – pluss to til, skriver bladet Våre Veger.

Ansvarlig redaktør Jarle Skoglund i fagbladet forteller at det nå er tydelige tegn på varmgang i anleggsbransjen i Norge.

– Denne våren er det flere store veianlegg som er lagt ut for anbud som har fått overraskende få anbydere. Man ser også tendenser til at entreprenørene nå har så gode tider, at de legger inn priser som ligger høyt over de kalkyler som Statens vegvesen selv har gjort, sier han.

Han mener bransjen er inne i en svært uheldig situasjon hvor konkurransen om jobbene i 100 millionersklassen er så liten at markedet ikke fungerer som det skal.

– Dette medfører økte priser, som til sjuende og sist gjør at staten får bygget færre meter med nye veier enn det kalkylene skulle tilsi, forteller Skoglund som får støtte av prosjektleder Odd Sæverås for E134 i Statens vegvesen.

– Det må være rene Klondyke-tilstander i anleggsbransjen nå. Når vi lyser ut jobber, får vi et eller to anbud, og de ligger som regel klart høyere enn det vi regnet med, sier han.