Erna Solberg tror at hun en dag blir statsminister. — Jeg har stor tro på at Høyre kommer til å få statsministerposten mens jeg fortsatt er partileder. Jeg er veldig optimistisk, sier 44-åringen.

Fra kontoret sitt i 7. etasje i Kommunal- og regionaldepartementet har Erna Solberg utsikt til høyblokken på andre siden av Akersgata, der Kjell Magne Bondevik troner på toppen. En dag inntar kanskje Erna Solberg Statsministerens kontor?

— Potensialet for Høyres politikk er stort. Høyre kommer til å gjøre så gode valg, at vi kommer til å få statsministerposten på et tidspunkt, sier Solberg selvsikkert.

Hun legger raskt til at Høyre nå går til valg på at regjeringen skal bli sittende, og da er Kjell Magne Bondevik samarbeidsregjeringens statsministerkandidat.

Bondevik og KrF har flere ganger uttalt at de ikke vil danne regjering med Høyre dersom Venstre ikke er med.

— Jeg kan ikke si til våre velgere at Høyre ikke vil danne regjering dersom Venstre ikke kommer over sperregrensen. KrF burde tore å sitte i regjering selv om Venstre ikke blir valgt inn. Uansett bør et ikke-sosialistisk flertall på Stortinget gi en ikke-sosialistisk regjering, sier Solberg.

- Sex-fiksert verdidebatt

Før valgkampen tar helt av, skal Høyre finpusse sin politikk. Denne helgen skal landsmøte vedta nytt partiprogram, og partiet har staket ut tre hovedpunkter:

  • Trygghet for hus, hjem og jobb
  • Fortsatt bedre skole og lavere skatt
  • Mer valgfrihet

Erna Solberg mener at nettopp valgfrihet burde få større plass i dagens verdidebatt.

— Verdidebatten er blitt for sex-fiksert. Det fokuseres for mye på spørsmål knyttet til seksualliv og samlivsformer. Debatten burde i større grad handle om vårt moralske ansvar for å sikre at neste generasjon skal ha det bra, sier Solberg.

Solberg understreker at de tre regjeringspartiene står «ganske samlet» på spørsmål vedrørende miljøpolitikk, forskning og utdanning, pensjon og bruk av oljepenger.

Men det er ikke å komme fra at Høyre og KrF står langt fra hverandre i homofilisaken. I programutkastet til Høyre heter det at «ingen i utgangspunktet skal være ekskludert fra å bli vurdert som adoptivforeldre». Partiet vil også gjøre det enklere for homofile partnere å adoptere stebarn.

— Det betyr ikke at vi automatisk går inn for homofil adopsjon, men ingen skal være ekskludert. Omsorgsevnen er det viktigste, legning er irrelevant, påpeker Solberg.

- Uformelt kvotert

I debatten om kvoteringen av kvinner til styrer i bedrifter og selskaper, understreker Solberg at hun prinsipielt ikke er tilhenger av noen form for kjønnskvotering.

— Men å late som om det ikke finnes barrierer for kvinner, er naivt.

— Er du selv blitt kvotert inn?

— Jeg tror ikke det, i og med at Høyre ikke har kvoteringsregler. Men om jeg har blitt uformelt kvotert? Jo, da jeg ble nominert til Stortinget i 1989, ble jeg nok det. Høyre kunne ikke stille med 4 menn på toppen, og jeg ble nominert på 3. plass, forteller hun.

Da var Erna Solberg 28 år gammel.

— Det var vel en kombinasjon av at jeg var ung, kvinne, og at noen mente at jeg hadde potensial, sier hun i dag.

Når det gjelder sanksjoner overfor bedrifter som ikke oppfyller kravet om 40 prosent kvinneandel i styret, synes Solberg at oppløsning av bedrifter blir for drøyt.

— Satt på spissen: Hvis verftet på Stord skal nedlegges, fordi det ikke er nok kvinner i styret til Aker Kværner, så er det ingen norsk politiker som kommer til å gjøre det. Da kan vi like godt begynne å se på andre sanksjoner, sier Solberg, som mener bøter kan være én løsning.

<b>AMBISIØS:</b> - Vårt primære ønske er at den sittende regjeringen blir gjenvalgt, sier Høyre-leder Erna Solberg (44). FOTO: HÅVARD BJELLAND