Han mener hele LO-ledelsen har et forklaringsproblem dersom den såkalte Yssen-konflikten legges til grunn for skifte av LO-leder.

Mongstad, som representerer Tømrer— og Byggfagforeningen i Oslo understreker at LOs leder ikke kan velges gjennom stemningskampanjer forsterket av pressen.

I et åpent brev til LO-lederen skriver Mongstad at «på den første pressekonferansen gikk det klart fram at hele LOs ledelse sto bak den redegjørelsen som du ga, og som du deretter måtte beklage deler av. Hele LO-ledelsen har derfor et forklaringsproblem, særlig dersom denne saken legges til grunn for skifte av LO-leder. Særlig vil det gjelde nestleder, Roar Flåthen, som er en mulig erstatter dersom du skulle bestemme deg for å gå av».

Flere lokale LO-tillitsvalgte gikk ut mandag med oppfordring til Valla om å trekke seg.

Mongstad skriver at han håper hun vil la hensynet til LOs medlemmer komme først, og ikke hensynet til ulike fraksjoner i visse politiske partier.

«Når nå enkelte forbundsledere ser ut til å ’snu kappen etter vinden’, tror jeg at et klart fokus på behovene til LO som organisasjon er av avgjørende betydning. Vi som sitter lenger ute i organisasjonen innser alvoret i situasjonen som har oppstått, men nettopp fordi det er en alvorlig situasjon, er det viktig at vi oppfører oss som ryddige organisasjonsfolk, – og med verdighet», skriver Mongstad.

Mongstad, mener at LOs leder ikke kan velges gjennom stemningskampanjer forsterket av pressen.
Bergens Tidende