Det viser tall som Bistandsaktuelt har fått fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp.

Bistandsbransjen har mennesker i Afrika og Asia som målgruppe, og poengterer ofte at språkkunnskaper, landkunnskap og kulturell forståelse er viktig i dette arbeidet.

Likevel er det bare fem prosent av de ansatte i «de fem store» hjelpeorganisasjonene som har ikke-vestlig bakgrunn.

– Dobbeltmoral

Akhenaton Oddvar de Leon, leder av både Rådet for innvandrerorganisasjoner og Organisasjonen mot offentlig diskriminering, synes situasjonen er absurd.

– At norsk bistandsbransje er «blendahvit» er noe vi har påpekt mange ganger overfor organisasjonene. Det er jo egentlig litt absurd, du kan tenke deg hva reaksjonen hadde vært hvis det var bare menn som jobbet med kvinners rettigheter, sier De Leon.

Han mener organisasjonene må slutte å stille andre krav til folk med innvandrerbakgrunn enn til etniske nordmenn.

– Når Ali søker jobb i en hjelpeorganisasjon må han kunne flytende norsk, men når Kari drar til Tanzania for samme organisasjon er det ingen som krever at hun kan et ord swahili. Det er dobbeltmoral, sier de Leon.

Han mener organisasjonene har et stort forbedringspotensial i å tilsette kvalifiserte innvandrere, og etterlyser konkrete tiltak.

Kjennskap og vennskap

Leder av internasjonalt utvalg i Norsk Folkehjelp Bergen, Yngve Træland, sier at laget har arbeidet med å få med flere folk med innvandrerbakgrunn siden år 2000.

– Vi legger vekt på at de skal komme med i styrende organ. Det er viktig at de deltar, ikke at man bare gjør noe for dem, sier Træland.

I dag har bare en av syv medlemmer i styret med innvandrerbakgrunn, så helt vellykket har rekrutteringen ikke vært. Træland er enig i at hjelpeorganisasjonene i større grad bør ansette folk med innvandrerbakgrunn.

– Når først noen med ikke-vestlig bakgrunn blir med, så kommer det gjerne flere. I bistandsbransjen er det veldig mye de samme folkene som går igjen, ansettelser går mye på kjennskap og vennskap. Derfor er det vanskelig å komme utenfra, sier Træland.