– Det skal ikke være noen tvil om at vår miljøvernminister har hele SV, hele landsstyret, hele partiet, hele partiledelsen, alle SVs stortingsrepresentanter, alle SVs medlemmer i regjering bak seg når hun slåss for at Norge skal sette seg ambisiøse mål i klimapolitikken, sa Halvorsen.

Mange SV-ere har reagert på det som ble kalt en ydmykelse av miljøvernminister Helen Bjørnøy i Stortingets spørretime onsdag. Halvorsen korrigerte da Bjørnøy som har sagt til flere medier at Norge skal redusere klimautslippene med minst 20 prosent innen 2020. Halvorsen sa i Stortinget at regjeringen ikke har fastsatt et prosentvis mål for klimagassreduksjonene.

Godt forberedt

Det var tydelig lørdag at de to SV-toppene hadde forberedt seg godt etter CO2-rabalderet den siste uka. Begge nekter å si noe konkret om hvilke måltall for CO2-utslipp regjeringen bør legge seg på.

– Vi trenger ikke disse prosentvise svarene i morgen. Før vi går inn på konkrete forpliktelser må vi finne ut hvilke nasjonale og globale forpliktelser vi har. Vi skal få til en mest mulig ambisiøs, internasjonal avtale, sier Halvorsen til NTB.

– Vi vet det er nødvendig med 20-30 prosent reduksjon i de globale utslippene. Vi skal ta vår del, er alt finansministeren vil love.

– For smått

Miljøvernminister Helen Bjørnøy åpnet landsstyremøtet på Håndverkeren i Oslo til stående applaus. Hun håper stormen rundt henne som person nå har lagt seg.

– Jeg synes det blir for smått når diskusjonen går på person, sier Bjørnøy til NTB.

– Det vi trenger er handlingsorienterte og ikke selvopptatte politikere, legger hun til.

– Men skjønner du at diskusjonen oppsto, i lys av avstanden mellom SVs klimasyn og regjeringens offisielle politikk?

– Jeg skjønner til et visst punkt at diskusjonen oppsto, innrømmer miljøvernministeren.

Klart til våren

Først til våren vil regjeringens forslag til klimareduksjoner være klar. Da skal Bjørnøy legge fram en egen stortingsmelding, med mål for utslippsreduksjoner og hvilke tiltak som må settes i verk for hver enkelt sektor.

– Nøkkelen er at vi skal sette i gang mange tiltak i alle sektorer, og det er ingen sektorer som slipper unna. Vi må endre samfunnet vårt og blant annet øke produksjonen av fornybar energi og utbygge kollektivtransporten, sier Bjørnøy.

INGEN MOBBING: Miljøvernminister Helen Bjørnøy og SV-leder Kristin Halvorsen i hyggelig passiar før SVs landsstyremøte startet lørdag formiddag.
scanpix